Candan Badem yazdı: SSCB’de kim kimi besliyordu?

"Antikomünist propagandanın aksine SSCB’de Rusya öteki cumhuriyetleri sömürmüyordu, aksine onlara pozitif ayrımcılık yapıyordu."

Candan Badem yazdı: SSCB’de kim kimi besliyordu?

“Antikomünist propagandanın aksine SSCB’de Rusya öteki cumhuriyetleri sömürmüyordu, aksine onlara pozitif ayrımcılık yapıyordu. Sovyet yurttaşları hangi cumhuriyette yaşarsa yaşasın işsiz değildiler ve aynı işe verilen ücret bütün cumhuriyetlerde aynıydı. Altyapı yatırımları da dengeli bir biçimde  dağılıyordu ve hatta Rusya dışındaki cumhuriyetlere pozitif ayrımcılık yapılıyordu.”

Candan Badem’in kaleme aldığı “SSCB’de kim kimi besliyordu? başlıklı yazıyı buradan okuyabilirsiniz: