Bilgisayar Mühendisleri Odası'ndan 'işten çıkarmalar yasaklansın' çağrısı

Bilgisayar Mühendisleri Odası "Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletini istiyoruz!" başlığı ile bir açıklama yayımladı.

Bilgisayar Mühendisleri Odası'ndan 'işten çıkarmalar yasaklansın' çağrısı

Bilgisayar Mühendisleri Odası koronavirüs salgınına ilişkin bir açıklama yayımladı. AKP iktidarının önlem paketinin eleştirildiği açıklamada, işten çıkarmaların yasaklanması gerektiği vurgulanırken, salgın boyunca ve sonrasında herkese ücretsiz sağlık hizmeti sunulması gerektiği ifade edildi.

“Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletini istiyoruz!” başlığı ile yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Dünya Sağlık Örgütünün ‘pandemi’ (küresel salgın) ilan ettiği koronavirüs (Covid-19), yaşamımızı büyük ölçüde etkiliyor. Dünya çapındaki krizin ülkemize etkileri de giderek ağırlaşıyor. Konunun yaşamsal önemi açısından tıbbi, ekonomik ve sosyal önlemler almak zorunda olan siyasi iktidar; okulların kapatılması, spor karşılaşmalarının ertelenmesi ve kimi işyerlerinin faaliyetlerinin durdurulması gibi adımların devamını getirmemekte, sorumluluktan kaçınmanın tarihsel örneği sayılabilecek ‘Herkes kendi OHAL’ini ilan etsin’ anlayışında ısrar ederek toplum sağlığını hiçe saymaktadır. “Ekonomik İstikrar Kalkanı” başlığıyla kamuoyuna sunulan pakette de bu yaklaşımın izdüşümü görülmekte, daha çok büyük sermaye lehine düzenlemelere yer verilmektedir.

Oysa hepimiz biliyoruz ki kendi OHAL’ini ilan etmek, günlük temel gereksinimlerini çalışmadan karşılamak yalnızca “tuzu kuru” olanlar için geçerlidir; bu dönemde asıl destek verilmesi gerekenler “işi yaş” olan milyonlardır…

İş yapma biçimlerini, uzaktan çalışma gibi döneme en uygun yönteme dönüştürme olanağı olmasına karşın ücretli çalışan meslektaşlarımız da iş yaşamlarında türlü zorluklarla karşı karşıyadır. İşten çıkarmalar, maaşlarda indirimler, ücretsiz izne çıkarmalar olanca hızıyla sürmekte; meslektaşlarımız işsizliğe ve geçim sıkıntısına sürüklenmektedir. Öte yandan çok sayıda üye ve meslektaşımız, bilişim ve yazılım kesiminde faaliyet gösteren kendi küçük ya da orta ölçekli işletmelerinde personel maaşı, SGK, vergi, kira gibi zorunlu ödemelerini bile yapmakta zorluk çekmekte; bu işletmeler, zaten içinde bulunduğumuz ve daha da derinleşeceği ortada olan ekonomik krizde varlıklarını sürdürme savaşımı vermektedir.

Bu zor koşullar altında sağlık ve eğitim başta olmak üzere pek çok kamu hizmetinin, iş yaşamının, ticaretin ve hayatın hemen her alanındaki işleyişin sürdürülmesinde etkin rol oynayan, önemli yükümlülükler üstlenen bilgisayar mühendislerinin meslek örgütü olarak tüm meslektaşlarımız adına ülke yöneticilerine ve kamuoyuna sesleniyoruz:

Bilime, sağlığa, eğitime ve AR-GE’ye daha fazla kaynak ayrılmasını istiyoruz.
Salgın boyunca ve sonrasında herkese ücretsiz sağlık hizmeti sunulmasını istiyoruz.
Virüsten koruyucu ürün ve malzemelerin (sabun, maske, eldiven, kolonya vb.), başta dar gelirliler olmak üzere halka ücretsiz dağıtılmasını istiyoruz.
Salgın süresince doğalgaz, elektrik, su ve genel olarak iletişimin ve İnternet erişiminin kesintisiz ve ücretsiz olmasını istiyoruz.
Olanaklı olan işlerde ve işyerlerinde uzaktan çalışmaya geçilmesini; zorunlu mal ve hizmetlerin üretilmediği ve virüsten korunma koşullarının sağlanamadığı tüm işyerlerinde çalışanların derhal ücretli izne çıkarılmasını istiyoruz.
Kamuda ve özel kesimde bireysel ve toplu işten çıkarmaların ve ücretsiz izin uygulamalarının yasaklanmasını istiyoruz.
İşsizlik sigortasından yararlanma koşullarının hafifletilmesini, yararlanma süresinin uzatılmasını istiyoruz.
Meslek alanımızda faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin SGK, vergi, kredi, kira ve diğer temel borçlarının salgın nedeniyle faizsiz olarak ertelenmesini istiyoruz.
Ve bizler, TC Anayasasının 2. maddesinde tanımlanan ‘demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti’ olmanın gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz!…”