BDDK’dan geri adım: TL işlemlerini askıya alan iki kuruluşa muafiyet

BDDK, iki yabancı finans kuruluşu olan Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttuğunu açıkladı

BDDK’dan geri adım: TL işlemlerini askıya alan iki kuruluşa muafiyet

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Euroclear Bank ve Clearstream Banking isimli kuruluşların 5 Mayıs’ta uygulanmaya başlanan sınırlamadan muaf tutulmasına karar verdi. BDDK aldığı kararlar uluslararası finans kuruluşları ve bankaların TL ile işlem yapmasına sınırlama getirmişti. Yasak sonrası Euroclear Bank ve Clearstream Banking Türk Lirası işlemlerini geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

Clearstream Banking web sitesinden yapılan açıklamada Bridge isimli ortak iletişim platformu üzerinden yapılan Türk Lirası cinsi işlemlerin “Türk Lirasına koronavirüs nedeniyle getirilen likidite kısıtlamaları” nedeniyle artık elverişli koşullarda takas edilemeyeceği için geçici olarak durdurulduğu belirtilmişti.

Bu açıklama BDDK’ya geri adım attırdı. Yapılan açıklamada “Euroclear Bank ve Clearstream Banking isimli kuruluşların söz konusu sınırlamadan muaf tutulması uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

BDDK’dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Bilindiği üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kararı ile Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak ortaya çıkan olağanüstü koşullar ortadan kalkıncaya kadar uygulanmak üzere;
Bankaların, yurtdışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışındayerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %0.5’i ile sınırlandırılmasına karar verilmiştir.

Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, TL cinsinden tahvil ve kira sertifikası işlemlerinin takas operasyonlarının olumsuz etkilenmemesini ve TL cinsinden menkul kıymetlerin etkin ve verimli bir şekilde işlem görmesini teminen, 20.05.2020 tarihli ve 9031 sayılı Kurul Kararı ile; sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları(YMSK) arasından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca(Kurum) belirlenecek olan kuruluşların, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verilmiş ve bu karara istinaden Kurum tarafından Euroclear Bank ve Clearstream Banking isimli kuruluşların söz konusu sınırlamadan muaf tutulması uygun görülmüştür.

Diğer taraftan Kurulun 9031 sayılı Kararı ile aynı zamanda, bankaların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde(KKTC) faaliyet gösteren şubeleri ile gerçekleştirecekleri Kararda belirtilen TL işlemlerinin ve söz konusu şubelerin, zorunlu karşılık yükümlülükleri kapsamında KKTC Merkez Bankası bünyesinde bulundurmak zorunda olduğu TL cinsinden tutarlar da dahil olmak üzere, KKTC Merkez Bankası(KKTCMB) ve KKTC Kalkınma Bankası A.Ş. ile gerçekleştirecekleri Kararda belirtilen TL işlemlerinin, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verilmiştir.”