Başsavcılık Diyanet'i 'ak'ladı: Sözlerinin suç oluşturması mümkün değil

Başsavcılık, Diyanet'in nefret söylemi içerikli hutbesini "yasaların verdiği yetkiler" kapsamında değerlendirdi.

Başsavcılık Diyanet'i 'ak'ladı: Sözlerinin suç oluşturması mümkün değil

Diyanet’i eleştiren açıklaması sonrası AKP’nin hedefi olan Ankara Barosu’nun, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçu işlediği iddiasıyla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında yaptığı suç duyurusu sonuçlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının inceleme sonucunda verdiği “soruşturmaya yer olmadığı” kararında, “Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın yasaların kendisine verdiği yetkiler doğrultusunda, İslam’ın emir ve yasaklarının yer aldığı cuma hutbesini okuduğu” belirtildi.

Hutbede “İslam’ın helal ve haram kıldığı konular ele alınarak bu noktada gerekli uyarıların yapıldığına” ifade edilen kararda, şu değerlendirmeye yer verildi:

“İncelenen ve izlenen hutbe içeriğinde genel olarak İslam dininin helal ve haram saydığı şeylerden, bunların helal ve haram sayılmasının sebeplerinden, ramazan ayı ve orucun faziletlerinden bahsedildiği, İslam dininin korunmasını zaruri gördüğü 5 temel esas olan ‘canını korumak’, ‘aklını korumak’, ‘dinini korumak’, ‘malını korumak’, ‘neslini korumak’ kapsamında neslin ve sağlığın korunması üzerinde de durulduğu, bu konularla ilgili İslam’ın bazı emir ve yasaklarından söz edildiği, bu emir ve yasakların tüm insanların menfaatine olduğunun belirtildiği, bu yönüyle hutbede tüm insanlığa da hitap edildiği görülmüştür.”

Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 633 Sayılı Kanun maddeleri ile diğer ilgili mevzuat dikkate alındığında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın görevini yerine getirdiği vurgulanan kararda, “Kanun ve mevzuatlar dikkate alındığında Diyanet İşleri Başkanının bir cuma hutbesinde İslamiyet’in emir ve yasaklarından bahsetmesi, bu mahiyetteki tavsiye ve telkinlerinin, kanunun suç saydığı ‘nefret ve ayrımcılık’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ suçlarını oluşturduğunun kabulü mümkün değildir.” değerlendirmesine yer verildi.

Şikayet konusu fiilin suç oluşturmadığı, iddiaların ise soyut ve genel nitelikte olduğuna vurgu yapılan kararda, Ali Erbaş hakkında “soruşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verildiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ramazan ayının ilk Cuma günü verdiği hutbede koronavirüs ve benzeri salgın hastalıkları LGBT’ler ile evlilik dışı ilişkilere bağlamış ve “Yılda yüz binlerce insan gayrimeşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HİV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim.” demişti. Diyanet’in tepki çeken hutbesi sonrası Ankara Barosu Erbaş’ı “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle” suçlayarak dava açarken AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise  “Diyanet İşleri Başkanlığına yapılan saldırı devlete yapılmış sayılır” diyerek hutbeyi de Diyanet’i de sahiplenmiş ve Baro’yu hedef almıştı.