Aysel Tekerek'ten mektup

Türkiye Komünist Hareketi Genel Başkanı Aysel Tekerek, emektar komünistleri ve dostlarımızı 100. Yıl Komiteleri'ne davet eden bir mektup kaleme aldı.

Aysel Tekerek'ten mektup

Değerli yoldaşımız,

Yüzüncü yaşımızı kutluyoruz.

Hangi yılda doğduğumuzun bir önemi yok, hepimiz yüz yaşındayız ve yüzüncü yaşımızın bize yüklediği tarihsel sorumluluklarla karşı karşıyayız.

Partimizin kurulduğu günden itibaren bu ülkenin biricik umudu ve daima onuru olduğunu çok iyi biliyoruz.

Emperyalist işgalcilerle savaşanların, faşizme karşı mücadeleyi yükseltenlerin, enternasyonalist görevlerini aksatmayanların, işçi sınıfının öncü partisi olmak için iğneyle kuyu kazanların, yani Mustafa Suphilerin, yani Ethem Nejatların, yani Şefik Hüsnülerin, Nâzım Hikmetlerin, Zeki Baştımarların, İsmail Bilenlerin, Behice Boranların, Hikmet Kıvılcımlıların, Baba Mehmetlerin, Şoför İdrislerin, Zehra Kosovaların, Mustafa Hayrullahoğullarının ve daha binlerce komünistin partisinden daha büyük umut olabilir mi? O yüzden değil midir, burjuvazi on yıllarca Partimizi yasaklamaya kalkıştı, tutuklamalarla, işkencelerle etkisiz kılmaya çalıştı.

Sonuç?

Dönem dönem geri düşse de, dönem dönem örgütsel bir kadro topluluğuna dönüşse de Parti mutlaka bir yolunu buldu ve ayağa kalkmasını, bu ülkenin bereketli topraklarında yeni damarlar bulmasını bildi.

Değerli yoldaşımız,

Bizler bu geleneğin taşıyıcılarıyız, mirasçılarıyız, parçasıyız ve bizatihi kendisiyiz. Geleneği tarihsel koşulları içinde diyalektik bir biçimde kavrıyor ve öyle değerlendiriyoruz. Bu geleneğin ayrılmaz bir parçası olan sizlerin biriktirmiş olduğu deneyimlerin komünist hareketin bugününe çok şey katabileceğine inanıyoruz.

Demokrat Parti dönemini görmüş, 1960’ların büyük toplumsal hareketlerinin parçası olmuş, TİP’in kuruluşunu yaşamış, 73 Atılımını gerçekleştirmiş, yüzbinlerce işçiyi temsil edecek siyasal etkiyi yaratmış, 12 Eylül’le yüzleşmiş, sosyalizmin çözülüşüyle ortalığa saçılan likidatörlerle mücadele etmiş sizlerin bu tarihsel sorumluluğa yüz çevirmeyeceğinizi umuyoruz.

Değerli yoldaşımız,

Partimizin 100.yılı kapsamında yapmayı planladığımız çok fazla işimiz var. Bunların hiçbiri tek başına bir tarih anlatımı olmayacak. Türkiye komünist hareketinin burjuvaziyle yürüttüğü o amansız sınıf mücadelesini ve o mücadelenin bugün çok fazla büyümesinin zorunluluklarını anlatacağız.

Bunun için de sizlerin katkılarına çok fazla ihtiyacımız var. Yazacağınız bir yazı, yapacağınız bir röportaj, katılacağınız bir panel, vereceğiniz bir mesaj, arşivinizdeki bir fotoğraf ya da bildiri çok çok önemli…

İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinin çalışmaları yürütürken yaratacağı sıkıntıların farkındayız, ama komünistlerin yaptığı en iyi işlerden biri zorlukların üstesinden gelmek değil midir zaten? Eminiz ki bu zorlukları da hep birlikte ortak aklımızla aşarız…

Değerli yoldaşımız,

Partimizin 100.yılı için destek çağrımızı karşılıksız bırakmamanızı umuyor, sizi 100.Yıl Komitelerinde çalışmaya davet ediyoruz.

Yoldaşça selamlarımızla…

AYSEL TEKEREK

TKH GENEL BAŞKANI