Avukatlar Sendikası'ndan 'sonuna kadar mücadele' ilanı

Avukatlar Sendikası açıklamasında "TBB yönetiminin ve baroların tamamına yakınının çoklu baroya karsı birlikte mücadele vermiş olması çok önemli ve değerlidir. Ve birlikte verilen bu mücadeleye daha da güçlenerek devam edilmelidir." denildi.

Avukatlar Sendikası'ndan 'sonuna kadar mücadele' ilanı

AKP ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, haftalardır süren tepkilere rağmen TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklifin kabulü sonrası Avukatlar Sendikası yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada “Çoklu baro olarak adlandırılan değişikliğe karşı olduğumuzu; baroların ve avukatların iktidara bağımlı unsurlar hale getirilmeye çalışıldığı bir geleceği kabul etmediğimizi; buna karşı sonuna kadar mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz” denildi, örgütlü mücadelenin yükseltilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“TBMM Adalet Komisyonunda, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin “çoklu baro sistemi”ni de içeren değişikliklerinin kabul edilmesi, boyunduruk altına alınamayan, yargının tek bağımsız unsuru olan avukatların “hizaya sokulmaya” çalışılmasıdır.

Çünkü baroların ve avukatların hukuksuzluğa, yurttaşın hak arama özgürlüğü ve adalete erişiminin kısıtlanmasına, emek sömürüsüne, yoksullaşmaya, gelir eşitsizliğine, doğa talanına, ranta, yolsuzluğa, ifade özgürlüğünün yok edilmesine karşı örgütlü mücadele etmesi mücadelesi mevcut siyasi iktidarı rahatsız etmektedir.

Avukatlık Yasası’nın 76. Maddesi ile kamu kurumu niteliğinde olan barolara hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak görevi verilmiştir. Dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki bir tüzel kişiliğin bölünmesine neden olan ve temsilde adalet sistemine aykırı olan bu düzenleme Anayasa’ya açıkça aykırıdır.

Baroların yapısına yönelik değişikliğin yapılmasına itiraz eden Baro başkanlarının yürüyüşünün ve Ankara’ya girmesinin engellenmesi ile TBMM’de görüşmeler devam ederken, yasanın sahipleri olan avukatlar ve baroların meclise alınmaması, hiçbir surette demokratik kaygılarla bu değişikliğin yapılmadığının da birçok kanıtından biridir. Bu kapsamda Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun baştan beri süregelen yandaş tutumuna karşı TBB yönetiminin ve baroların tamamına yakınının çoklu baroya karsı birlikte mücadele vermiş olması çok önemli ve değerlidir. Ve birlikte verilen bu mücadeleye daha da güçlenerek devam edilmelidir.

Avukatlar Sendikası olarak, çoklu baro olarak adlandırılan değişikliğe karşı olduğumuzu; baroların ve avukatların iktidara bağımlı unsurlar hale getirilmeye çalışıldığı bir geleceği kabul etmediğimizi; buna karşı sonuna kadar mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz. Bu nedenle TBMM Adalet Komisyonundan geçmiş olan değişikliğe karşı baroların mevcut tutumlarından vazgeçmemesi, avukatların ise barolarına ve mesleklerinin bağımsızlığına sahip çıkması gerekmektedir. Hiç kuşkusuz ki tüm bunların örgütlü mücadele ile mümkün olacağı tartışmasızdır.

Biz birlikte güçlüyüz.

Direnen, mücadele eden tüm meslektaşlara ve barolara selam ve saygıyla.

AVUKATLAR SENDİKASI”