Ankara’da “Şiddet Sarmalındaki Toplum ve Hukuk” paneli düzenlendi

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) tarafından Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy anısına 27.’si düzenlenen Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında bugün Ankara’da “Şiddet Sarmalındaki Toplum ve Hukuk” başlıklı bir panel düzenlendi.

Ankara’da “Şiddet Sarmalındaki Toplum ve Hukuk” paneli düzenlendi

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) tarafından Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy anısına 27.’si düzenlenen Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında bugün Ankara’da “Şiddet Sarmalındaki Toplum ve Hukuk” başlıklı bir panel düzenlendi.

Panele Yargıçlar Sendikası (YARSAV) Başkanı Ayşe Sarısu, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Avukatlar Sendikası (AV-SEN) Başkanı Selin Aksoy ve İlerici Kadınlar Derneği (İKD) Başkanı Umut Kuruç konuşmacı olarak katıldı.

İlk olarak söz alan YARSAV Başkanı Ayşe Sarısu, 2010’da yargıçların HSYK eylemini hatırlattığı konuşmasında demokrasisizliğin korku toplumu yarattığını ve ülkenin gericiliğe teslim edilmesini olağanlaştırdığını belirtti. Daha sonra söz alan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işi sınıfının güçlenip tarih sahnesine çıkışının engellediğini söyledi. İşçi sınıfının nicel ve nitel olarak büyümesine karşı sendikal haklar ortadan kaldırıldığını belirten Çerkezoğlu, genç işsizliğin toplumda baskı ve şiddete dönüştüğünün altını çizdi.

AV-SEN Başkanı Selin Aksoy, avukat dayanışmasının bir çeşit suç haline gelmesi ve hukukun piyasalaşması noktalarını vurgularken, baroların iktidar tarafından ele geçirilmeye çalışıldığının altını çizdi. İKD Başkanı Umut Kuruç ise savaşların en çok kadınları vurduğunu belirtirken, kadınlara tecavüz edilmesinin en büyük işgal araçlarından biri olduğunu belirtti. Kadınlar için kamu hizmetlerinin aileye devredildiğini ve piyasalaştığını vurgulayan Kuruç, sosyalist bloğun yıkılmasıyla birlikte kadının toplumda ve ailede 2. rol konumunu aldığının altını çizdi.

Etkinlik, katılımcılara plaket verilmesiyle sonlandı.