Anayasa Mahkemesi: Kişisel verilere erişim Anayasa’ya aykırı

Anayasa Mahkemesi (AYM), güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerin kişisel verilere ulaşmasını öngören kuralın iptaline karar verdi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi: Kişisel verilere erişim Anayasa’ya aykırı

AYM’ye yapılan başvuruda kişiye ait verilere sınırsız erişimin, kişinin kamuda işe girmesinin engelleyebileceği ya da mevcut kamu görevinden çıkarılmasına neden olabileceğine dikkat çekilerek, Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istendi.

AYM, yaptığı incelemede başvuruyu haklı bularak, kişisel bilgilere ulaşmanın Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti.

“ANAYASA’YA AYKIRI”

Anayasa Mahkemesinin incelediği ve geçtiğimiz Şubat ayında sonuçlandırdığı dosyada ve önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan kararında “dava konusu kuralla, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden bilgi ve belge almaya, tutulan kayıtlara ulaşmaya ve mahkeme kararlarını almaya yetkili oldukları” kuralının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

Anayasa’nın 13. ve 20. maddeleriyle bağdaşmadığına vurgu yaptı.

“KANUNLA DÜZENLENMESİ GEREKİR”

AYM kararında, Anayasa’nın 20. maddesinde “Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir” denilerek kişisel verilerin korunması, özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkı kapsamında güvenceye alındığına dikkat çekildi.

“KEYFİ UYGULAMALARA KARŞI ÖNLEM İÇERMELİ”

Anayasa Mahkemesi, kararında şu tespitlere yer verdi:

* Hukuk devletinde kanuni düzenlemelerin herhangi bir kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfî uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi gerekir.

* Kanunda bulunması gereken bu nitelikler hukuki güvenliğin sağlanması bakımından da zorunludur.