Amerikan Muhipleri Cemiyeti

Bizim yandaş medyadaki kalemler ise, Çin karşıtlığına ABD’den önce başlıyor. Örneğin Çin düşmanlığı hatta Çin’e karşı ırkçılığa varan bir söylem içindeler. “Çekikler” şeklinde ırkçı söylemler yandaşların manşetlerinden inmiyor! Söz konusu Çin olunca “beter olun” diyecek kadar kendinden geçen bir yandaş medya var karşımızda! Neden?

23 Nisan, Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun tarihi. 100 yıl önce, ülkemiz emperyalist işgal altındaydı. İngilizi, Fransızı, İtalyanı… Bir de İngiliz emperyalizminin vekalet savaşını üstlenen Yunan sermayesinin işgalini gördü ülkemiz.

Saltanat ve hilafet koltuğu için “ülkenin parçalanmasına ve işgaline ses çıkarmayalım” diyenler de vardı.

Bu işgalin yerli işbirlikçileri, saltanat ve hilafet adına işgale sessiz kalmayı, işbirliği yapmayı savunmuşlardı. İçlerinde ulusal kurtuluş savaşına destek verenler olmakla beraber bir siyasal akım olarak İslamcılık, saltanat ve hilafet adına emperyalist işgalin işbirlikçisi olmuş, ulusal kurtuluş savaşına karşı gerici ayaklanmaların başını çekmişti. Bugünkü İslamcılarının kökeni de dünün işbirlikçilerine dayanıyor. Bugünün İslamcıları, hala saltanatçı ve hilafetçidir, dün olduğu gibi.

Mandacılar da vardı. Bunlar, emperyalist mandanın altında yaşama çağrısı yapıyorlardı.

Bugün bunları ne yazık ki çok konuşmuyoruz, yokmuş gibi davranıyoruz.

Örneğin İngiliz Muhipler Cemiyeti’ni unutmuşa benziyoruz.

Örneğin Alman emperyalizminin hilafet üzerinden emperyal planlarına değinmeden hilafetin kaldırılmasını eleştiren aklıevveller var bugün.  Bunu İngilizciliğe bağlayanlar çıkıyor. Ama gelin görün ki, o zaman İngilizci olanlar yine bunlardı.

Ulusal kurtuluş mücadelesine karşı çıkanlar, “din elden gidiyor ve saltanat isteriz” diyenlerdi! Ama gelin görün ki saltanat İngilizciydi, saltanatçılar ve hilafetçiler de ağırlıklı mandacıydı!

Dün İngiliz Muhipleri Cemiyeti vardı. Bugün Amerikan Muhipleri Cemiyeti var!

Böyle bir dernek resmi olarak var mı yok mu, bir yerden sonra önemi yok. Ama Amerikan emperyalizminin siyasetini birebir ülkemize taşıyan, taşıma gayreti içinde olanlar yine bunlar!

İşin tuhaf tarafı 100 yıl öncesinin saltanatçı-hilafetçi gericileri ve mandacıları ile bugünün siyasal İslamcıları ve liberalleri değişmemiş. Safları dün ne ise bugün de o!

Dün İngiliz muhibiydi bunlar.

Bugün Amerikan muhibidirler.

Örneğin SETA’cılar. AKP’nin ideolojik işler bürosu; araştırma yapıyor, akıl veriyor, yönlendiriyor. Amerikan askerini Suriye’ye ve NATO’yu doğrudan İdlib’e çağıran bunlardı! Sanki dün İngilizler ve Fransızlar zamanın Osmanlı toprağı olan Suriye ve Irak’ı işgal edenler değilmiş gibi; bugün ABD’yi ve NATO’yu göreve çağırıyorlar. Hiç utanmadan!

Örneğin yandaş medya. ABD’de bulut görününce bunlar hapşırmaya, aksırmaya başlıyorlar. ABD emperyalizmi, Covid-19 virüsüne, “Çin virüsü” deyip duruyor. Bu virüsün Çin’den çıktığını, Çin devletinin virüsü sakladığını ve dünyaya yaydığını iddia ediyorlar. Tazminat istemeye ve Çin’i düşman ilan etmeye kadar vardırıyorlar işi. Fransa, Avustralya peşinden gidiyor. Kapitalist dünya sistemi, bir virüs karşısında çökerken dahi, çöküşten kurtuluşu savaşta arıyor.

Bizim yandaş medyadaki kalemler ise, Çin karşıtlığına ABD’den önce başlıyor.

Örneğin Çin düşmanlığı hatta Çin’e karşı ırkçılığa varan bir söylem içindeler. “Çekikler” şeklinde ırkçı söylemler yandaşların manşetlerinden inmiyor! Söz konusu Çin olunca “beter olun” diyecek kadar kendinden geçen bir yandaş medya var karşımızda! Neden? Örneğin, virüsün Avrupa’ya Çin’den yayıldığını ispat etme takıntısıyla Çin’i suçlamak için özel olarak ter dökme gayretini bir insan niye gösterir? Bu Çin kıllığı niye? Yandaş medyada Çin düşmanlığı neden?

Çin ne ülkemizle sınır ne de Çin’le diplomatik bir sorunumuz var! Hatta Çin’den koronavirüs salgınına karşı aldığımız test kitleri varken!

Amerika’da nem olsa, bizim yandaşların ve liberallerin hapşırması, aksırması neden?

Salgın karşısında öykünülen kapitalist ülkeler çökerken Çin büyük bir sınavı başarıyla vermişe benziyor. Koronavirüs salgınıyla mücadelede Çin ile ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya gibi kapitalist ülkeleri karşılaştırdığımızda Çin on gömlek üstün!

Bunu tartışacaklarına, Çin düşmanlığını köpürtüyorlar!

Saltanat ve hilafet adına dünün saltanatçıları ve mandacıları İngiliz muhibiydi. Bugün Amerikan muhibliği İngiliz muhibliğini aratır hale geldi!

“Çinci” olduğumuzdan değil. Hatta başında komünist ismini taşıyan bir parti olmasına rağmen Çin’in sosyalist bir ülke olarak değerlendirilemeyeceğini söyleyen komünistleriz.

Ama ABD’den çok ABD’ci kesilen bu yandaş ve liberaller tuhaf değil mi?