Adnan Menderes vatan kahramanı değildir!

Menderes’in seçim sloganı “artık yeter” idi, Menderes üzerinden “mağduriyet rantiyeciliğine” de artık yeter denmelidir!

Adnan Menderes’in idamı ve bu mağduriyet üzerinden kendilerine siyasal rant sağlamaya çalışmak popülist sağ siyasetin bildik ezberi.

Adnan Menderes’in idamı, ne yazık ki, ülke siyasi tarihimizde, tarihi olguların ve gerçeklerin üzerinde ağır bir gölge oldu. Bu gölgenin karanlıkta bıraktığı gerçekler ve olgular ne yazık ki kimse tarafından konuşulmuyor/konuşulamıyor ve tartışılmıyor/tartışılamıyor.

Adnan Menderes gölgesi, siyasi tarihin önemlice bir kısmını gölgede bıraktığı için, karşımıza popülizmin ucuz söylemi çıkıyor ve Menderes bugünkü yağma düzeninin üzerine örtülen bir perdeye dönüşüyor.

Menderes, güya yerli, milli sanayi hamlesinin aktörü olarak sunuluyor, başta CHP olmak üzere “işbirlikçi zihniyetin” nasıl Menderes’in önünü kestiği propaganda ediliyor. Gerçeklikle ilgisi yok bunların. Hamasi bir söylem yalanla karışık bugün propaganda edilerek, akılların iğdiş edilmesine hizmet ediyor!

Menderes’in seçim sloganı “artık yeter” idi, Menderes üzerinden “mağduriyet rantiyeciliğine” de artık yeter denmelidir!

Menderes, bir siyasal kimliktir. Menderes bir siyasi temsiliyettir. O yüzden öncelikle Menderes’in siyasi kimliğinin ne olduğunun somut ve net olarak ortaya konması gerekmez mi?

Menderes’in kimliği klasik sağ bir kimliktir. Piyasacılık, patronseverlik, kompradorluk, emperyalizmle işbirlikçilik, gericiliğe prim, ağalarla işbirliği… Tıpkı Demirel, Yılmaz, Çiller ve Erdoğan’ın temsil ettiği politik çizgi gibi.

Menderes’i “yerli otomobil ve yerli uçak fabrikaları” açmak isteyen bir kahraman olarak gösterenler türedi şimdi de! Dışa kapalı ve korumacı iktisat politikaları bizzat Menderes döneminde terk edilmiş, serbest dış ticaret rejimi benimsenerek ülke yabancı sermayeye ve emperyalizme pazar haline getirilmiştir. Menderes politikasının özü buydu. Bunu da ‘dış pazarlara yönelik kalkınma hamlesi’ diye yutturanlar bulunuyor hala!

1958 yılında ise dış borçlar nedeniyle büyük bir ekonomik krizin yaşandığını sadece belirtip geçelim.

Neyi tartışıyoruz? Bayar’ın liberal ekonomiyi temsil ettiğini ne çabuk unutuyoruz? Bugün cehalet öyle bir noktaya gelmiş ki Menderes’ten milli-devletçi-korumacı-yerli iktisatçı bir kimlik çıkarmaya çalışıyorlar!

Tuhaf, tuhaf olduğu kadar da cahilce!

Dönemin Meclis’inde toprak reformu tartışmaları sırasında halka toprak dağıtılmasına bizzat karşı çıkan toprak ağaları değil miydi? DP’nin sınıfsal zemini tam da burada aranmalıdır; üstelik Menderes de bir toprak zenginiydi!

Bunlar nasıl unutulur!

Dün DP gerçeğinin altındaki toprak ağalarının sınıfsal çıkarı nasıl din-iman ile örtülmeye çalışıldıysa bugün de benzer siyaset tarzı hiç değişmiyor!

Çünkü Menderes gölgesi gerçeklerin karanlıkta kalmasına yaramalı birileri için! “Milli ve yerli” edebiyatına sarılanların aslında emperyalizme ülkeyi nasıl peşkeş çektikleri, yabancı sermayeye bağımlı ekonomik modelin müsebbibi oldukları unutturulmak isteniyor.

Menderes mağduriyeti üzerinden yaratılan gölgenin arkasında saklanan bir ucuzluktur bu!

Menderes’ten milli kahraman ilan ederek ortadaki mağduriyetin arkasına saklanma ucuzluğuna ‘yeter’ denmelidir!

Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Amerika, CIA arıyorsak; FETÖ’nün arkasındaki derin gücün Amerikan istihbaratı olduğunu söylüyorsak, Amerikan istihbarat elemanlarını 15 Temmuz dolayısıyla hala hapiste tutuyorsak ülkemizi kimlerin NATO’ya soktuğunu da sorgulamak zorundasınız!

Ülkemizin NATO’ya girişinin bir numaralı ismi Menderes’tir. İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD siyasetine yanaşmak İnönü ile başlamış, Menderes ile de başarılmıştır.

Kore’ye Türk askerini göndererek, askerlerimiz kanı karşılığında emperyalist NATO’ya üye olmayı sorgulamadan kimse milli kahraman yaratmasın!

Köy Enstitülerini ve Halkevlerini kapatan Menderes’tir! Ülkemizde FETÖ gibi tarikatlar varsa, tohumlarının ne zaman atıldığı sorgulamadan kimse millicilik oynamasın!

Kendisine oy çıkmadığı için Kırşehir’i vilayet olmaktan bile çıkartan, Vatan Cephesi ile halkı bölen, tahkikat komisyonu ile anayasayı ayaklar altına alan, muhalifleri susturan, hatta muhalifleri kent merkezlerine silah gücüyle sokmayan, ülkeyi ekonomik olarak batıya teslim eden, NATO üyeliği ile ülkemizin siyasal bağımsızlığını ortadan kaldıran Menderes’ten kimse ne demokrasi havarisi ne de milli kahraman çıkartmasın!

Menderes’in idamı üzerinden Menderes’in siyasal kimliğinin ters yüz edilmesine hayır denmeli!

Artık bu cehalet ve mağduriyet hamasetine son verilmelidir!

Adnan Menderes’in temsil ettiği siyasal kimlik ile Adnan Menderes’in idam edilmesindeki haksızlık aynı şey değildir!

Mesele açıktır. İdam haksızlığını ve mağduriyetini birileri kendilerine kalkan yapmaktadır. Menderes siyasetinin bugünkü temsilcileri, Menderes mağduriyetini, siyasetlerinin aklanma aracı olarak kullanmaktadır.

Ama mağduriyet, siyaseti aklamıyor, aklayamaz!

Bu yazıdan, kimse idam taraftarlığı çıkarmasın. Biz idama karşıyız. Ayrıca bugün idamı seçim meydanlarında isteyenlerin kim olduğu da biliniyor.