238 sendika ve meslek odasından çağrı: Sermayenin değil işçi ve emekçilerin acil taleplerinin karşılanmasını istiyoruz

DİSK, Türk-İş, Hak-İş ve KESK’e bağlı 238 sendika ve meslek odası salgınla mücadele için ‘tam kapanma, tüm emekçilere sosyal koruma’ çağrısıyla 9 maddelik taleplerini sıraladı.

238 sendika ve meslek odasından çağrı: Sermayenin değil işçi ve emekçilerin acil taleplerinin karşılanmasını istiyoruz

DİSK, Türk-İş, Hak-İş ve KESK’e bağlı 238 sendikanın birleşerek imzaladıkları ve salgına karşı alınması gereken önlemleri sıraladıkları çağrı metninde “Fabrikalarda pandemi koşullarına uygun önlem alınmadığı gibi, işçilerin çalışma saatleri uzatıldı, koşullar ağırlaştı” ifadelerine yer verildi. Metinde, “Sermayenin değil işçi ve emekçilerin acil taleplerinin karşılanmasını istiyoruz” vurgusu yapıldı.

Salgın koşullarının ağırlaştığı ve iktidarın çözüm üretemediği belirtilen metinde şunlara dikkat çekildi:

“Toplu taşıma araçları balık istifi insan taşımaya devam ediyor. Milyarlarca lira sermayeye kaynak olarak verilirken, işçilere günlük 39 TL karnınızı doyurun diyorlar. İşçilere ya açlıktan, ya koronavirüsten ölüm dayatılıyor.”

Bildirideki talepler ise şöyle:

1-21 gün boyunca başta halk sağlığı ve ihtiyaçları için sağlık, belediye, temizlik, enerji, gıda üretimi ve satışı dışındaki tüm iş yeri ve işletmelerde üretimin durması, tam kapanma uygulanması, Covid-19 testi ücretsiz yapılması

2-İş yerlerinde işçilerin insiyatifinde pandemi kurulları (komiteler) oluşturulması

3-Kamu ve özel çalışan, işçi, memur vb. tüm emekçilerin maaşının kesintisiz ödenmesi

4-Tüm işsizlere insanca yaşayacakları ücret verilmesi

5-Yoksulluk sınırı altında yaşayanların elektrik, su, ısınma, internet faturalarının devlet tarafından ödenmesi

6-Sınırı altında yaşayan vatandaşların kredi kartı ve kredi borçlarının pandemi süresince ertelenmesi

7-Asgari ücretin insanca geçim sağlayacak düzeye çıkarılması ve vergi dışı bırakılması

8-Kadro bekleyen tüm sağlık emekçilerinin sınavsız olarak işe başlatılması, sağlık emekçilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi, güvenceli istihdam sağlanması

9-Bilim Kurulu’na sağlık, emek ve meslek örgütlerinin dahil edilmesi, bilim kurulunun bağımsız olması.