Zorunlu deprem sigortasına zam geldi!

Zorunlu Deprem Sigortası'nda meskenler için verilebilecek teminat tutarı azami olarak yapı tarzına bakılmaksızın 215 TL'den 240 bin TL'ye yükseltildi.

Zorunlu deprem sigortasına zam geldi!

Hazine ve Maliye Bakanlığının “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 120 TL, 100 TL, 75 TL, 60 TL, 50 TL, 40 TL ve 35 TL’den az olamayacak.

Yapı tarzındaki sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli betonarme için 1.020 TL’den 1.134 TL’ye, diğer yapılar için 725 TL’den 782 TL’ye yükseltildi.

GEÇİCİ MADDE

Tebliğe “Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihi öncesinde akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1/1/2020 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, herhangi bir ek prim alınmaksızın bu Tebliğ kapsamındaki teminatlara tabidir.” maddesi eklendi.

Tebliğ 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.