Yurt dışında müşavir olmak için yabancı dil bilme şartı kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt dışına gönderilecek müşavirler için yabancı dil bilme şartı kaldırıldı.

Yurt dışında müşavir olmak için yabancı dil bilme şartı kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt dışına gönderilecek müşavirler için yabancı dil bilme şartı kaldırıldı. Bu konudaki yönetmelik değişikliği uyarınca, müşavirlerde gidecekleri ülkenin dilini ya da Almanca-Fransızca ve İngilizce dillerinden birini konuşmak ve YDS’den de en az 70 puan alma şartı aranmayacak.

Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğindeki değişiklik 12 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Mevcut yönetmelikte ilgili şartlar şu şekilde düzenlenmişti:

“Madde 7 – (1) Personelin öncelikle görevlendirileceği ülkenin resmi dilini veya İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini bilmesi şarttır. Yabancı dil bilgisi yeterliliği için YDS’den en az yetmiş puan alınması veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olunması şarttır.”

Ancak sözkonusu maddede yapılan değişiklikle, dil bilme şartı kaldırılarak şöyle denildi:

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Yurtdışında daimi görevlendirilecek İçişleri Müşavirleri için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası hükümleri üç yıl süre ile uygulanmaz. Üç yıllık geçiş döneminde İçişleri Müşaviri olarak görevlendirileceklerde aranacak yabancı dil bilgisi yeterliliğine ilişkin şartlar, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenir.”

Yapılan düzenlemeyle, İçişleri Bakanlığı 3 yıl boyunca, yabancı dil bilgisi olmayanları da yurtdışındaki büyükelçiliklere İçişleri Müşaviri olarak atayabilecek. 3 yıllık geçiş döneminde İçişleri Müşaviri olarak görevlendirileceklerde aranacak yabancı dil bilgisi yeterliliğine ilişkin şartlar, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Sözkonusu düzenleme büyük tepki çekerken, kişiye özel bir düzenleme niteliğinde olduğu yorumlarına neden oldu.