YKP: "Halkların katillerine toprak ve su yok" bu mesaj yüksek sesle her yerde duyulsun!

"Hakların katillerine toprak ve su yok" bu mesaj yüksek sesle her yerde duyulsun!

YKP:
Çeviren: Aydın Marmara

 

Yunanistan-ABD Askeri Üs Anlaşmasının yenilenmesine, ABD Dışişleri Bakanı M. Pompeo’nın ziyaretine hayır !”

Yunanistan Komünist Partisi (YKP) işçileri, halkı ve gençleri ABD Dışişleri Bakanı M. Pompeo’nun ziyaretine ve en önemlisi Yunanistan’ın geniş bir ABD-NATO üssüne dönüştürülmesine karşı koymaya çağırıyor. Bu ayrıca eski Syriza hükümetinin birinci evresini başlattığı, güncel olarak ikinci evresini Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin geliştirdiği ABD ile “Stratejik Diyalog”un bir parçasıdır.

YKP, ülke sathında M. Pompeo’nun ziyaretine karşı gerçekleşecek savaş karşıtı ve anti-emperyalist seferberlik hareketine kitlesel katılım için çağrı yapıyor. Bu Yunanistan’daki ABD-NATO üslerinin kapatılması ve ülkemizin tehlikeli emperyalist planlardan ve rekabetten çıkarılması için çok yönlü eylemlere çağrıdır.

Halkın arkasından iş çevirilerek, çoktan hazırlanmış ve ABD Dışişleri Bakanı M.Pompeo’nun Atina’ya ziyaretinde imzalanması beklenen “Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması” ülkemizi daha büyük tehlikeye sokacaktır. Anlaşma, Yunanistan’ın yarısından fazlasını ABD ve NATO için ölüm saçan üslere “kati olarak” dönüştürmeyi; ülkemizi Balkanlar’dan ve Karadeniz’den Doğu Akdeniz, Basra Körfezine kadar olan bölgenin enerji kaynaklarının yağması, bu enerjinin nakliye rotası, ve etki alanına kadar değişen emperyalist planların hedefi haline getirmeyi amaçlıyor.

Yeni Demokrasi hükümeti, Syriza’nın ön ayak olduğu ABD ile “Stratejik Diyalog”un çerçevesinde Yunan-Amerikan askeri üs anlaşmasının çok yıllık veya kalıcı olarak yenilenmesini ve kapsamının genişletilmesini planlıyor.

· Çoktandır Karadeniz’den ve Ortadoğu’ya ve Afrika’ya olan operasyonları kuvvetlendiren Girit Deniz Üssü’nün kapasitesinin genişletilmesi

· ABD İnsansız Hava Araçlarının ve diğer uçakların Larissa Hava Üssü’nde konuşlandırılması

· Amerikan helikopterlerinin kalıcı olarak Merkez Yunanistan’a yerleştirilmesi (Stefanovikio’yu ‘’periyotik yeniden ikame’’ için güncel olarak helikopterler kullanıyor)

· NATO-ABD birimleri Dedeağaç’a yerleştirildi çünkü askeri amaçları (Rusya’nın sınırları boyunca Doğu Avrupa’ya NATO güçlerini takviye etmek) ve Birleşik Devletler’in ekonomik çıkarları için Dedeağaç limanını kullanmak istiyorlar.

İktidarın ve Avrupa-Atlantik yanlısı partilerin ABD, AB ve NATO’nun emperyalist savaş makinesine Yunanistan’ın bağlılığının, bölgede barışı ve güvenliği garanti altına aldığı iddiası temelsiz ve tarih dışıdır.

Üslerin inşa edilmesinin, savaşa müdahale edilebilmesini sağlaması ve enerji tekellerinin çıkarlarını korumak haricinde ülkemizi korumak gibi bir anlamı yoktur.

ABD Büyükelçisi G.Pyatt‘ın tekrar tekrar ifade ettiği ABD için Yunanistan’ın “Jepolitik Eklem Noktası” ve “Cephe Hattı Devleti” olmasının anlamı şudur:

· Basra Körfezi’ndeki İran halkına karşı olan savaşın önceki yıllarda Suriye,Libya ve benzerlerine olduğu gibi emperyalist müdahalede Girit’in kullanılmasıdır

· Nato’nun, Rusya’yı Doğu Akdeniz’de ve Karadeniz’de çevreleme planlarının olmasıdır

· Türkiye’yi Nato-ABD kampında tutmayı, aracı olarak rol almayı, Ege ve Kıbrıs’ta aracı rolü alarak sağlam karşılıklı yönetim planını amaçlamaktır.

Bu planların parçası olmak Yunanistan’ı potansiyel saldırların ‘’mıknatısı’’ haline getirecektir. Bizim ülkemiz çoktan beridir hedeftedir. İran ve Rusya yetkilerinin tehlike anında füzelerinin ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelere yöneltileceği temel meseledir.

Türklerin saldırılarından bu şekilde korunulacağı iddiası eşit bir biçimde temelsiz ve tarih dışıdır. Türkiye, Nato üyesi bir güç olarak Ege ve Doğu Akdeniz’de sınırları sorgulayarak ve ihlal ederek tansiyonu yükseltmektedir.

NATO ve Avrupa Birliği’ne ülkemizin yıllardır katılımı, Nato üslerinin varlığı Türklerin agresifliğini engellemeyecektir aksine şiddetlendirecektir. Nato, tek bir iş alanı olarak gördüğü Ege’de sınır tanımamaktadır. Bu anlamıyla Nato, Türk-Yunan sorununda kışkırtıcı rol oynamaktadır. Ayrıca Kıbrıs ve Ege’deki yeraltı zenginliklerinin bölünmesi ve karşılıklı sömürülmesinin teşvik edilmesi Nato, ABD ve AB şemsiye altında hayata geçirilmektedir.

Yunan halkının elde edeceği iddia edilen ‘’çıkarlar’’ hakkında ne kadar yalan söylerlerse söylesinler, işin özü budur ve gizlenemez; tek gerçekleşecek ‘’alışveriş’’ ise burjuvazinin derinleştirmeyi beklediği ilişkilerdir bunun halk için bedeli olmasına rağmen yani daha büyük tehlikeler yani yeni şavaşlar, yurtlarından edilen insanlar. Sadece kazananlar, diğerlerinin yanı sıra, ülkenin iç ve dış iş çıkarlarını elinde bulunduran enerji ve diğer iş ortaklıklarından faydalanacak olan sermayenin parçaları olacaktır.

YKP, halkın çıkarlarını sıkı bir şekilde savunacak ve halklarının müşterek mücadelesinin geliştirilmesi, karşılıklı işbirliği için çalışacaktır. Ayrıca şunlar yerine getirilmelidir:

· “Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması”nın iptal edilmesi, Girit ve diğer ABD-NATO üslerinin kapatılması

· Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin yurtdışındaki emperyalist görevlere katılmaması ve yağmacı NATO ve AB ittifakından çıkılması

· AB ve NATO’dan çıkıma mücadelesinin güçlendirilmesi

· Halkların emperyalist savaş ve onu çıkaran sistemin kendisine karşı verdiği müşterek mücadele ve dayanışmanın güçlendirilmesi

Bu gelişmeler eylem ve uyanıklık gerektirir. Gerçek bir karşı koyuş ve alarm duymalılar. Daha yoğun bir şekilde, daha fazla insanınharekete geçmesi ve daha da fazla insanın mücadeleye katılması gerekir. Üs anlaşmalarına karşı Mücadele Komitesi çağrısından sonra toplanan binlerce imza çoğaltılmalıdır. Daha fazla organizasyon ve sendika ABD Devlet Sekreteri M.Pompeo’nun ‘’Stratejik Diyalog’’un ikinci rauntu için Yunanistan’a ziyaretine karşı düzenlenen mitinglere katılmalı.

“Halkların katillerine toprak ve su yok” bu mesaj yüksek sesle her yerde duyulsun!

Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komitesi

Kaynak: STATEMENT OF KKE: “No to the renewal of the Greece-USA Agreement on Military Bases; No to the visit of Mike Pompeo in Greece”