Yeni bir kara para aklama kapısı açıldı: Varlık Barışı Tebliği Resmi Gazete'de...

AKP daha önce de birçok kez yaptığı gibi yurtdışındaki kayıtdışı varlıkların Türkiye'ye getirilmesinin önünü açtı.

Yeni bir kara para aklama kapısı açıldı: Varlık Barışı Tebliği Resmi Gazete'de...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

19 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7186 sayılı torba yasa kapsamındaki düzenleme ile yurt dışındaki kayıt dışı varlıklarını Türkiye’ye getirmek isteyenlere serbestçe tasarruf kapısı açılıyor.

Buna göre, yurt dışındaki kayıt dışı para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını getirmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, 31 Aralık 2019 tarihine kadar bildirim vermek ve sözkonusu varlıkları bildirim tarihini izleyen 3 ay içinde getirmek kaydıyla %1 vergi karşılığında serbestçe tasarruf edebilecek. Gerçek ve tüzel kişilerce, söz konusu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak.

AKP KAYIT DIŞIYLA HEP ‘BARIŞIK’…

AKP daha önce de yurtdışı varlıkların Türkiye’ye getirilmesi düzenlemesi yapmıştı.

* 2008 Varlık Barışı ile yurtdışından getirilen para yüzde 2 vergiye tabi tutulmuştu. Bunun sonucunda yurtiçinden 20.4 milyar lira ve yurtdışından da 27.8 milyar lira olmak üzere toplam 48.2 milyar lira varlık beyan edildi. 1 milyar 600 milyon liralık vergi tahakkuk etti. 1 milyar 69 milyon liralık vergi ödendi.

* 2013 Varlık Barışı ile yurtdışından getirilen para yüzde 2 vergiye tabi tutuldu. 69.8 milyar lira beyan edildi. 1.4 milyar lira vergi tahakkuk ettirildi ve bu tutarın 209.2 milyon lirası tahsil edildi. Beyan edilip Türkiye’ye getirilip vergisi ödenen tutar 10.5 milyar lirada kaldı.

* Aralık 2016’da yurtdışı varlıkların Türkiye’ye getirilmesiyle ilgili 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu çıktı. Ancak getirilen para herhangi bir vergi düzenlemesine tabi olmadığı için bu kanun ‘varlık barışı’ olarak geçmiyor. Bu kanunda getirilen varlıklar için Maliye’ye kayıt bildirim zorunluluğu bulunmuyordu. Varlıklarını getiren kaynak göstermeden doğrudan bankalara yatırabildi.