Yaşasın 1 Mayıs!

Bugün işçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs... Emekçiler Türkiye'de ve dünyada emperyalizme, gericiliğe ve piyasacılığa karşı alanları dolduracak...

Yaşasın 1 Mayıs!

Bugün 1 Mayıs… Türkiye ve tüm dünya ülkelerinden işçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü…

Sınıfsız, sömürüsüz bir dünya hedefi için tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de emekçiler, aydınlar ve gençler alanlarda olacak.

Ekonomik krizle birlikte yoksullaşma ve işsizlik dalgasının hızla arttığı, iktidarın ise seçimin ardından bir yandan “kucaklaşma” çağrısı yaparken diğer yandan emeğe yönelik saldırı hazırlıklarına başladığı bir dönemde girilen bu 1 Mayıs, emekçilerin patronlara güçlü bir yanıt vermesi açısından ayrıca önem arzedecek.

31 Mart seçimleri sonrası düzen muhalefetinin ağzında çiğneyip durduğu “bahar geldi” söylemine karşı da emekçiler insanca bir yaşam ve eşitlikçi bir düzen için “Emekçilerin baharı sosyalizmle gelecek!” diyerek alanları dolduracak.

Manifesto olarak biz de 1 Mayıs boyunca ülkede ve dünyada yapılacak eylemleri okurlarımıza iletmeye çalışacağız…

Yaşasın 1 Mayıs!