Üstyapı Fanzin'in 4. sayısı Çıktı!

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri tarafından çıkarılan Üstyapı Fanzin’in 4. Sayısı çıktı.

Üstyapı Fanzin'in 4. sayısı Çıktı!

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri tarafından çıkarılan Üstyapı Fanzin; siyasetin hukuk, tarih vb birçok alanda doğalında kurduğu ilişkileri tekrardan tartışmaya açıyor. Genelde dünyada liberal düşüncenin yarattığı tahribat dar alanda ise Türkiye’de siyasal İslamcı ve liberallerin ittifakıyla düşünsel alanda yarattıkları tahribata karşı fakültede tekrardan mücadele meşalesini yakıyor.

İlk çağ topluluklarına dair yapılan tartışmalarda liberal spekülasyona, 2000’li yılların başındaki sivil demokrasi tartışmasına, kapitalizmde istikrar olgusuna ve STK’ların toplumsal siyasete ket vurduğu bir dönemde Sverdlov’u tekrar anarak tüm bunlara dair cevapların üretildiği 4. Sayıya şu adresten ulaşabilirsiniz: ustyapifanzin.beyazit@gmail.com

Üstyapı Fanzin’in 4. sayısındaki başlıklar şöyle:

İlkçağ Toplulukları ve İktidar

12 Eylül Referandumu Sonrası HSYK’nın Yapısındaki Değişiklikler

Yakov Mihailoviç Sverdlov

Liberalizmde İstikrar Olmaz