Türkiye gazetesi yazarı: Çalgı ile şarkı söylemek ve dinlemek haramdır

Türkiye gazetesi yazarı ilahiyatçı Osman Ünlü, "Her türlü teganni, yani çalgı ile şarkı söylemek ve dinlemek haramdır" dedi.

Türkiye gazetesi yazarı: Çalgı ile şarkı söylemek ve dinlemek haramdır

Işıkçılar tarikatına ait Türkiye gazetesinde  bugün dinciliğin akıl ve bilim dışılığının yanı sıra sanat düşmanı yüzünü de gösteren bir köşe yazısı yayınlandı.

Gazetenin ilahiyatçı yazarlarından Osman Ünlü, “Her türlü oyunu oynamak” başlıklı yazısında “Her türlü oyunu kumarsız olarak oynamanın, çalgılı şarkılar dinlemenin dinimiz açısından bir mahzuru var mıdır?” sorusuna yanıt verdi.

Soruyu ‘Fetâvâ-yı Hindiyye’ isimli bir fetva kitabına referans vererek yanıtlayan Ünlü, çalgı ile şarkı söylemenin ve dinlemenin “haram” olduğunu, kişinin ansızın şarkıyı işitmesi halinde oradan kaçarsa kendisine “günah yazılmayacağını” öne sürdü.

Osman Ünlü’ye göre müzik eşliğinde yapmanın “haram” olduğu davranışlar bununla da sınırlı değil. Ünlü’ye göre ilahi eşliğinde dönüp raks etmek de bu yasağa dahil. İslamcı yazarın bu “fetva”yı aktarırken yasa dışı olmasına rağmen AKP korumasında faaliyet gösteren “tekke”lerden örnek vermesi de tarikatlar içerisinde tartışma yaratabilecek bir konu olması açısından dikkat çekti.

Ünlü’nün yazısında ilgili bölüm şöyle:

“Sual: Her türlü oyunu kumarsız olarak oynamanın, çalgılı şarkılar dinlemenin dinimiz açısından bir mahzuru var mıdır?

Cevap: Her türlü teganni, yani çalgı ile şarkı söylemek ve dinlemek haramdır. Ansızın işitir ve oradan kaçarsa günah olmaz. Günah olmayan şeyleri böyle olmayan seslerle dinlemek caiz olur. İlim, ahlak bulunan şiir yazmak, söylemek caizdir. Kur’ân-ı kerim okumaya, namaz kılmaya vakit bırakmayan her mubah iş mekruhtur. Tekkelerde ilâhiler okuyarak raks etmek, oynamak, dönmek haramdır. Bu tekkelere gitmek, oturmak da haramdır. Şimdi, dinden haberi olmayan fasıklar, böyle tarikatçılık yapıyorlar. Düğünlerde ve küçük çocuğu eğlendirmek için kadının def çalması caizdir. Günah şey söylemeden ve başkalarını güldürmek için olmayan mizah, latife söylemek caizdir. Kuvvetlenmek için güreşmek caizdir. Oyun ve eğlence için mekruhtur. Tavla, onaltı taş, iskambil, briç ve bilardo, bezik gibi oyunlar, kumarsız da olsalar, mala-yanidir. İlim öğrenmeye, namaz kılmaya mâni olan her şey haramdır.”

Osman Ünlü daha önce de üflemeli, telli, vurmalı tüm çalgıları dinlemenin de çalmanın da “haram” olduğunu yazmıştı: