TÜİK: Atıkların yanlız yüzde 12,4'ü atık işleme tesislerine gönderildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı ‘Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri’ni açıkladı.

TÜİK: Atıkların yanlız yüzde 12,4'ü atık işleme tesislerine gönderildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı ‘Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri’ni açıkladı.

Bültende, termik santraller tarafından 2018’de çekilen suyla ilgili “%98,2’si denizden, %1,8’i ise baraj, akarsu, kuyu ve diğer kaynaklardan olmak üzere toplam 7,9 milyar metreküp su çekildi. Çekilen suyun %93,4’ü soğutma suyu olarak kullanıldı” denildi.

Deşarj edilen suyun ise toplam 7,5 milyar metreküp atıksu olduğu belirtildi. Açıklamada bu toplamın yüzde 96,6’sını soğutma suyunun oluşturduğu belirtilerek “Toplam atıksuyun %99,5’i denize, %0,5’i ise kül barajı, düzenli kül depolama sahası, akarsu ve diğer alıcı ortamlara deşarj edildi” ifadeleri kullanıldı.

2018 verilerine göre termik santrallerin, 14 bin tonu tehlikeli olmak üzere 26,1 milyon ton atık oluşturduğu belirtilen bültende, “Toplam atığın %89,2’sini kül ve cüruf atıkları, %10,7’sini ise metal, kâğıt, plastik atıklar, atıksu arıtım çamurları ile evsel ve benzeri atıklar oluşturdu” bilgisi verildi.

ATIKLARIN YANLIZ YÜZDE 12,4’Ü LİSANSLI TESİSLERE GÖNDERİLDİ

Toplam atığın yüzde 89,2’sini kül ve cüruf atıkları, yüzde 10,7’sini ise metal, kağıt, plastik atıklar, atıksu arıtım çamurları ile evsel ve benzeri atıklar oluşturdu. Söz konusu atığın yüzde 87,5’i kül dağı, kül barajı veya düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildi.

Atığın yüzde 12,4’ü lisanslı atık işleme tesislerine gönderildi ve maden/taş ocaklarının geri doldurulmasında kullanıldı, yüzde 0,1’i ise diğer yöntemlerle ortadan kaldırıldı.