TCDD’yi kaza sorumluluğundan kurtarma yönetmeliği yayımlandı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Demiryolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik" hazırladı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte son yıllarda yaygınlaşan tren kazalarına karşı TCDD’yi korumaya yönelik düzenlemeler öne çıktı.

TCDD’yi kaza sorumluluğundan kurtarma yönetmeliği yayımlandı!

Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin “Demiryolu Tren İşletmecilerinin Hak, Sorumluluk ve Yükümlülükleri” başlıklı bölümünün 19 maddesinin 3’üncü paragrafında “Demiryolu tren işletmecisinin kusuru dışında meydana gelen olaylar sonucunda oluşan ölüm ve yaralanmalarla ilgili olarak demiryolu tren işletmecileri, mağdurların üçüncü şahıslara karşı tazminat taleplerini sürdürebilmeleri için gerekli bilgi ve belgelerin paylaşımını sağlar” denildi.

Mülkiye Haber sitesinin haberine göre, “Yolcuların ölmeleri veya yaralanmaları halinde sorumluluk” başlıklı 24. Maddenin 1. Bölümünde “Demiryolu tren işletmecisi, yolcunun trene binerken, trenden inerken veya trende bulunduğu sırada demiryolu sistemi ile ilgili bir kaza nedeni ile ölmesinden veya yaralanmasından ve bunlara bağlı fiziki ve ruhsal bütünlüğüne gelebilecek her türlü zarardan sorumludur” ifadesi yer aldı ancak hemen ardından demiryolu tren işletmecisinin hangi durumlarda bu sorumluluktan kurtulacağına ilişkin düzenlemeler yer aldı.

Yönetmeliğe göre,

a) Zararın mücbir sebep nedeniyle meydana gelmesi,
b) Zararın, zarar görenin kusuru nedeniyle meydana gelmesi,
c) Zararın üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmesi durumlarında tren işletmecisi sorumluluktan kurtulacak.

Kaza ve olay, altyapı veya üçüncü bir şahsın davranışından dolayı meydana gelir ve eğer buna rağmen demiryolu tren işletmecisi sorumluluktan tamamıyla kurtulamazsa, altyapı veya üçüncü şahsa karşı olası rücu hakkı bulunduğu da yönetmelikte yer alan düzenlemelerden biri oldu.

Yönetmeliğin “Ölüm halinde tazminat” başlıklı bölümü ise şöyle:

“MADDE 25 – (1) Yolcunun kaza veya olay nedeniyle ölümü halinde tazminatlar;

a) Yapılan cenaze giderleri,

b) Ölüm hemen gerçekleşmemişse, tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıpları içerir.

(2) Yolcunun ölmesi nedeniyle desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar da tazmin edilir. Yolcunun geçimini temin ettiği kişilerin açacakları tazminat davaları genel hükümlere tabidir.”