Aziz Nesin’den Ekim Devrimi’ne: “Geleceği görmenin mutluluğu içindeyiz”

Devrim gerçekleşecektir. Türkiye’de bizim kuşak bunu belki görür, belki görmez. Ama bizler, mutlaka gerçekleşecek olanı bugünden görmenin mutluluğu içindeyiz…

Aziz Nesin’den Ekim Devrimi’ne: “Geleceği görmenin mutluluğu içindeyiz”

(Dönemin Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı olan Aziz Nesin’in 6 Kasım 1977’de Türkiye İşçi Partisi tarafından düzenlenen Ekim Devrimi etkinliği konuşmasından…)

Bugüne dek Ekim Devrimi’ni Türkiye’de kutlamak yalnızca devlet ve ileri gelenlerin tekelindeydi. Yani bu, devlet adamı olarak onların görevlerinin bir parçasıydı. Başkaları kutlayamazdı devrimi. Biz bugün iki şeyi bir arada kutluyoruz. Birincisi, Ekim Devrimi’ni kutluyoruz. İkincisi, işçi sınıfı olarak, işçi sınıfının aydınları olarak Ekim Devrimi’ni kutlayabilir düzeye gelmiş olmamızı kutluyoruz.

Ekim Devrimi’nin, ilk sosyalist devrimin, komşu bir ülkede olması, egemen sınıfların sosyalistleri karalamalarına, onları dışa bağımlı olarak göstermelerine ve bu şekilde sosyalistlerin halktan soyutlanmalarına olanak tanımıştır Türkiye açısından. Egemen sınıfların bizleri nasıl görmek ve göstermek istediklerini eski kuşaklar çok daha iyi bilir. O dönemleri yaşayanlar olarak yeni kuşaklara belge bırakamamanın üzüntüsü içindeyiz.

Devrim gerçekleşecektir. Türkiye’de bizim kuşak bunu belki görür, belki görmez. Ama bizler, mutlaka gerçekleşecek olanı bugünden görmenin mutluluğu içindeyiz…

(Kaynak: TÜSTAV arşivi, YÜRÜYÜŞ dergisi)