Sosyalist Düşünce Toplulukları’ndan büyük buluşma

Sosyalist Düşünce Toplulukları geçtiğimiz hafta sonu 5 merkezde yüzlerce üniversite öğrencisini bir araya getirdi.

Sosyalist Düşünce Toplulukları’ndan büyük buluşma

Üniversitelerde bilimsel düşüncenin yayılması, sosyalizmin tartışılması ve üretilmesi için bir dizi etkinlik düzenleyen Sosyalist Düşünce Toplulukları (SDT) İstanbul, İzmir, Kocaeli, Eskişehir ve Uşak’ta bir araya geldi.

ALAEDDİN ŞENEL’LE “İNSANLIK TARİHİ” PANELİ

Sosyalist Düşünce Toplulukları İstanbul’da Alaeddin Şenel’in katılımıyla “İnsanlık Tarihi” konulu bir panel gerçekleştirdi. İstanbul’da bulunan birçok üniversiteden katılımla gerçekleşen etkinlikte yüzlerce üniversiteli yan yana geldi.

İnsanın biyolojik evrimi, kültürel evrim, devletlerin oluşumu gibi alt başlıkların işlendiği panelde Alaeddin Şenel’in üç bölümden oluşan sunumu büyük ilgi uyandırdı.

Etkinlik salonunda açılan stantta ise üniversite öğrencileri tarafından çıkarılan Altyapı, Üstyapı, Kuvve, Sansüre Karşı ve Marmara Öğrenci Fanzinleri yer aldı. Aylık üniversiteli bülteni Sosyalist Gelecek’in 2. sayısı da etkinliğe katılanlara dağıtıldı.

İZMİR VE UŞAK’TA “KAPİTALİZMİN GELECEKSİZLİĞİ, SOSYALİZMİN GÜNCELLİĞİ” TARTIŞILDI

İzmir’de yeni dönemin ilk buluşması  Tepekule Kongre Merkezi’nde  “Kapitalizmin Geleceksizliği, Sosyalizmin Güncelliği” başlığında düzenlendi.

Kapitalizmin geldiği nokta, dünya halklarına gelecek sunamayışı, sosyalizmin güncelliği ve zorunluluğu başlıklarının tartışıldığı bir diğer oturum ise Uşak’ta aynı başlıkta yapıldı.

KOCAELİ’DE UYGARLIK TARİHİ KONULU ETKİNLİK

Sosyalist Düşünce Toplulukları’nın bir diğer oturumu ise Kocaeli’nde gerçekleşti. “Uygarlık Tarihi” başlıklı oturumda yazılı tarih öncesinden başlayan, uygarlık oluşumuna ve sınıflar mücadelesine değinerek ilerleyen geniş bir sunum yapıldı.

ESKİŞEHİR’DE GELECEKSİZLİK SORUNU TARTIŞILDI

Eğitimci Aydan Çetintürk Güner’in sunum yaptığı Eskişehir’deki üniversitelerden öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlik son yıllarda artan geleceksizlik ve işsizlik sorununun temellerini arayan ve eğitim sistemiyle de bu sürecin bağını kuran bir içerikle gerçekleşti.