Sınıf Tavrı'nın 2019 Şubat ayı işçi eylemleri raporu açıklandı: Eylem sayısında rekor, seçim ve kriz eylemleri arttırdı

Sınıf Tavrı’nın Emek Araştırmaları Komisyonu, 2019 yılı Şubat ayına ilişkin işçi eylemleri raporunu kamuoyuna duyurdu.

Sınıf Tavrı'nın 2019 Şubat ayı işçi eylemleri raporu açıklandı: Eylem sayısında rekor, seçim ve kriz eylemleri arttırdı

Sınıf Tavrı Emek Araştırmaları Komisyonu’nun her ay düzenli olarak yayınladığı işçi eylemleri takip raporu, Şubat ayına ilişkin verilerle basına ve kamuoyuna sunuldu.

Basılı yayınlardan, sosyal medyadan ve Sınıf Tavrı’na iletilen kaynaklardan derlenerek oluşturulan raporda, Şubat ayında ekonomik krizin etkilerinin daha fazla hissedildiği bir ay olduğu ve işçi sınıfında mücadele etme eğilimlerinin yükseldiği belirtildi.

Raporda, Şubat ayı içerisinde 39 farklı eylem gerçekleştiği, bu eylemlerin 37 tanesi özel sektörde, 2 tanesinin ise kamu sektöründe yaşandığı kaydedildi.

EYLEM SAYISINDA REKOR

Raporun en dikkat çekici kısmı ise Şubat ayının yapılan eylem sayısının rekor düzeyde oluşuyla ilgili. Buna göre, Şubat ayı içerisinde gerçekleşen eylem sayısı, 39 eyleme 9814 kişinin katılmasıyla İşçi Eylemleri Takip Raporu’nun yayınlanmaya başladığı dört aylık dönem içerisinde en yüksek eylem sayısı oldu. Bu sayı ile aynı zamanda Şubat ayı, raporlar içinde en yüksek ikinci kişi katılımının olduğu ay oldu.

Öte yandan Şubat ayında, güvencesiz çalışmanın daha sık gözlemlendiği sektörlerdeki işçilerin yoğun katılımla gerçekleşen eylemlere tanık olduğuna da dikkat çekildi. 10 farklı sektörde eylemin gerçekleştiği bu ayda, sektörlerin başında ise genel hizmetler sektörü geldi. Buna göre eylemlere katılan işçilerin 6758’si ve yüzde 68,9’u genel hizmetler sektöründeki işçilerden oluşurken, bu sektördeki eylemlerin ağırlığının yerel seçimler kaynaklı olduğuna işaret edildi.

KRİZ TEKSTİLİ DE ETKİLEMEYE BAŞLADI

Rapora göre eylem yoğunluğu anlamında ikinci sırayı Şubat ayında tekstil işçileri yer aldı. Tekstil işçilerinin ücretlerinin yeni yılda artış göstermemesi, işçilerin tepkisine neden oldu. Özellikle Gaziantep’te bulunan tekstil işçileri eylemlere yoğun olarak katılırken, krizin bu sektörü etkilediğinin görüldüğü belirtildi. 1074 işçinin eylemlerle sektörün tüm eylemler içindeki oranı yüzde 10,9 oldu.

Sınıfın eylem tiplerinin de incelendiği raporda en yaygın eylem tipi olarak yüzde 44.8’luk bir oran ile basın açıklamasının görüldüğü kaydedildi. Toplam basın açıklamalarına katılan işçi sayısı ise 4397 olarak tespit edildi.

Eylemlerin gerçekleştiği iller bazında ise ilk üç sırayı İstanbul, Ankara ve İzmir olarak ülkenin en büyük şehirleri paylaştı. İstanbul eylemlerde 4636 işçi birinci sırada yer alırken bu sayı, eylemlerin yüzde 47’sini oluşturdu. İzmir ikinci sırada yer alırken, 2982 işçi bu kentte eylemlere katıldı. İzmir’de gerçekleşen eylemler, eyleme katılan işçilerin yüzde 30.3’unu oluşturdu. Üçüncü sırada Ankara yer alırken, 1020 işçi bu kentte eylem gerçekleştirdi. Bu sayı eylemlerin yüzde 10,3’ne denk düşüyor.

MÜCADELE YENİ BİR EVREYE GİRİYOR

Sınıf Tavrı’nın dördüncü kez yayınladığı raporda, dört ayın sonuçlarından derlenen verilerin, sınıf mücadelesinin yeni bir evreye girdiğini gösterdiğinin altı çizildi. Dört ayın sonunda eylemlere 32640 işçinin katıldığının ortaya çıktığı ifade edilen raporda, bu sayının toplam eylem sayısına bölünmesinden elde edilen ortalama işçi sayısıyla eylemlere katılan işçi sayısının arttığını da gösterdiği kaydedildi. Eylemlere ortalama 240 işçi katılırken, eylemlerde orta-üst düzey işletmelerin belirleyiciliğinin de artmış durumda olduğu ve bu sonucun tekil işçi eylemlerinin azaldığı, işçilerin tepkilerini daha toplu bir biçimde gösterme eğiliminin arttığı bilgisini verdiği belirtildi. Öte yandan, az sayıda işçinin gerçekleştirdiği eylemlerin daha radikal biçimlerde yol aldığı ve bu eylemlerdeki işçilerin ya örgütsüz olduğu ya da bağımsız sendikalar aracılığıyla eylemleri tercih ettiğinin gözlemlendiği aktarıldı.

Cargill, Babacanlar Kargo, TUVTÜRK, SİBAŞ ve gibi halen devam eden eylem, grev ve direnişlerin selamlandığı ve destek mesajının bir kez daha iletildiği raporda, Sınıf Tavrı Emek Araştırmaları Komisyonu’nun bir sonraki aya ait takip raporuna “Direnişteki İşçiler Raporu”nun da ekleneceği duyuruldu.

İşçi Eylemleri Takip Raporu’nun Şubat 2019 raporu şöyle:

İŞÇİ SINIFI KRİZE TEPKİSİNİ KOYUYOR: EYLEMLER “REKOR” DÜZEYDE

Sınıf Tavrı Emek Araştırmaları Komisyonu olarak dördüncüsünü hazırladığımız “İşçi Eylemleri Takip Raporu”, işçi sınıfının verdiği mücadelenin düzeyini ölçmeyi, işçi sınıfının hangi düzlemlerde mücadele etme eğilimi gösterdiğini sayısal verilerle destekleyecek bir biçimde açıklamaya çalışmaktadır.

Şubat ayı ekonomik krizin etkilerinin daha fazla hissedildiği bir ay olurken, işçi sınıfında mücadele etme eğilimleri de yükseldi. Şubat ayı içerisinde 39 farklı eylem gerçekleşirken, bu eylemlerin 37 tanesi özel sektörde, 2 tanesi ise kamu sektöründe gerçekleşti. Şubat ayı içerisinde gerçekleşen eylem sayısı, İşçi Eylemleri Takip Raporu’nun yayınlanmaya başladığı dört aylık dönem içerisinde en yüksek eylem sayısı. Şubat ayında gerçekleşen 39 eyleme 9814 kişi katıldı. Böylece bu sayı ile Şubat ayı, raporlarımız içinde en yüksek ikinci kişi katılımının olduğu ay oldu.

Eylemleri nedenlerine göre sınıflandırdığımızda ücretler üzerinden verilen mücadelenin Şubat ayında da temel belirleyen olduğu görülüyor. Genel olarak işçi eylemleri ekonomik nedenler üzerinden şekillense de, özelleştirme karşıtı mücadele de Şubat ayı içinde önemli bir yer tuttu.

Eylemler nedenlerine göre sınıflandırıldığında, Şubat ayında işçileri en fazla eyleme iten neden ücret ödemeleri olduğu gözlemlendi. 3833 işçi ücret ödemelerinin aksaması nedeniyle eylemlere katıldı. Bu sayı, eylemlere katılan toplam işçi sayısının yüzde 39,1’ini oluşturuyor. Toplu sözleşme süreçleri nedeniyle eyleme çıkan işçilerin sayısı ikinci sırada yer aldı. Toplu sözleşme süreci nedeniyle eyleme çıkan işçi sayısı 3415 olurken, eylemlere katılan işçilerin yüzde 34,8’i bu nedenle eyleme çıktı.  Bu tür eylemlerde,  çeşitli yerel yönetimler ile işçiler arasında toplu sözleşme süreçlerinin belirsizlik taşıması önemli rol oynadı.

Üçüncü sırada ise ücret düzeyi nedeniyle yapılan eylemler yer aldı. Bu nedenle eyleme çıkan işçiler, yeni yılda ücretlerine zam yapılmaması nedeniyle eyleme çıkarken, bu tür eylemlere toplam 1024 işçi katıldı. Bu sayı, Şubat ayında işçilerin yüzde 10,4’nün ücretler nedeniyle eyleme çıktığını gösteriyor. Bu noktada, özellikle Gaziantep’teki tekstil işçilerinin kendiliğinden başlayan eylemleri önemli bir rol üstlendi. Tablo 1. Şubat ayında eyleme çıkan işçilerin nedenlerine göre dağılımını göstermektedir.

EYLEMLER, SENDİKALARIN BELİRLEYİCİLİĞİNDE

Şubat ayında gerçekleşen eylemlerdeki sendikal etki düzeyi, geçtiğimiz aylara göre pozitif bir biçimde gelişti. Eylemlerdeki sendikal etkinlik düzeyi Şubat ayında rekor düzeye ulaştı. Şubat ayında eylemlerin yüzde 83,4’ü sendikaların veya işçi örgütlenmelerinin öncülüğünde gerçekleşirken, eylemlerin sadece yüzde 16,6’sı örgütsüz ve kendiliğinden gerçekleşti.

Genel-İş sendikası eylemlerde ağırlığı oluşturdu. Eylemlere katılan işçilerin yüzde 57,6’sı Genel-İş üyesi işçilerdi. Şubat ayında toplam 5650 işçi Genel-İş üyesi olarak eylemlere çıktı. İkinci sırada Harb-İş yer alırken, 900 işçi Harb-iş üyesi olarak eylemlere katıldı. Harb-İş üyesi işçiler, eyleme çıkan işçilerin yüzde 9,2’sini oluşturdu. Üçüncü sırada Belediye-İş sendikası yer aldı. 800 işçi Belediye-İş öncülüğünde eylemlere katıldı.

Dördüncü sırada TEKSİF üyesi işçiler yer aldı. TEKSİF üyesi işçiler 185 kişi ve yüzde 1,9 ile yer alırken, Güvenlik-Sen üyesi işçiler beşinci sırada yer aldı. Güvenlik-Sen üyesi işçiler toplam işçilerin yüzde 1,2’sini oluşturdu. Toplam 120 işçi Güvenlik-Sen üyesi olarak eylemlere katıldı.  Şekil 1. Sendikaların dağılımını göstermektedir.

Eylemlerde bağımsız sendikaların etkinliğinin arttığı gözlemlendi. Bu ay, dört farklı bağımsız sendika veya işçi örgütü eylemlerin öncüsü olarak yer aldı. Tekstil sektöründen Dev-Tekstil, inşaat sektöründen İnşaat-iş ve İYİ-SEN ile genel olarak faaliyet gösteren PE, eylemlerde yer aldı.

Eylemlerin sendika konfederasyonu dağılımı incelendiğinde, Şubat ayında DİSK’in önemli bir ağırlığının bulunduğu gözlemlendi. DİSK’in özellikle yerel yönetimlerde örgütlü Genel-İş ekseninde eylemler gerçekleştirdiği gözlemleniyor. Yerel yönetimlerde seçimlerdeki belirsizlikler, taşeron işçilerin kadroya geçirildikten sonra toplu sözleşmeden doğan haklarını yitirmesi gibi durumlar DİSK’e bağlı sendikaları harekete geçirmiş durumda.

Şubat ayında eylemlere katılan işçilerin 5830’u ve yüzde 59,4’ü eylemlere DİSK üyesi sendikalarda katıldı. İkinci sırada Türk-İş’e bağlı işçiler bulundu. 1960 işçi ve işçilerin yüzde 20’si Türk-İş’e bağlı sendikalarda eylemlere katıldı. Şubat ayında KESK üçüncü sırada yer aldı. KESK kamuda gerçekleşen iki eylemin de örgütleyicisi olurken, toplam 200 işçi ve işçilerin yüzde 2’si KESK’e bağlı sendikalarda eyleme katıldı. Bağımsız sendikalar ise işçilerin yüzde 2’sini oluşturdu. Şekil 2. Şubat ayında konfederasyonların eylemlerdeki dağılımını göstermektedir.

Eylemlerde sayısal olarak sendikaların etkinliği incelendiğinde ilginç bir sonuç çıktı. Sendikaların belirleyiciliğinde geçen eylemlere karşın, sayısal olarak kendiliğinden gerçekleşen eylemler yüksek bir seyir izledi. Toplam 11 eylem kendiliğinden ve sendikasız olarak gerçekleşti. 7 eylemde Genel-İş üyesi işçiler bulunurken, 3 eylemde TEKSİF, 2 eylemde ise İYİ-SEN, Dev-Tekstil, SES ve Dev Yapı-iş üyesi işçiler bulundu. Şekil 3. Sendikal etkinliğin dağılım grafiğini göstermektedir.

KRİZ VE SEÇİMLER EKSENİNDE GÜVENCESİZ SEKTÖRLERİN İŞÇİLERİ EYLEMDE

Şubat ayı, güvencesiz çalışmanın daha sık gözlemlendiği sektörlerdeki işçilerin yoğun katılımlı gerçekleştirdiği eylemlere tanık oldu. Şubat ayında 10 farklı sektörde eylem gerçekleşti. Bu sektörlerin başında genel hizmetler sektörü yer aldı. Eylemlere katılan işçilerin 6758’si ve yüzde 68,9’u genel hizmetler sektöründeki işçilerden oluşuyordu. Bu sektördeki eylemlerin ağırlığı yerel yönetim seçimleri kaynaklı.

Bu ay ikinci sırada ise tekstil işçileri yer aldı. Tekstil işçilerinin ücretlerinin yeni yılda artış göstermemesi, işçilerin tepkisine neden oldu. Özellikle Gaziantep’te bulunan tekstil işçileri eylemlere yoğun olarak katılırken, krizin bu sektörü etkilediği görülüyor. 1074 işçi ve yüzde 10,9 ile tekstil sektörü eylemlerin ikinci sırasında.

Üçüncü sırada savunma ve güvenlik sektöründeki işçiler bulunuyor. Toplam 1020 işçi ve işçilerin yüzde 10,4’ü bu sektörden eylemlere katıldı. Krizin etkilediği inşaat sektörü ise dördüncü sırada yer aldı. İnşaat sektöründen 515 işçi eyleme katıldı. Bu sayı eylemlere katılan işçilerin yüzde 5,2’sini oluşturdu. Beşinci sırada ise sağlık sektöründeki işçiler yer aldı. Toplam 140 işçi ve işçilerin yüzde 1,4’ü bu sektörden eylemlere katıldı. Şekil 4. kişi sayısına göre sektörlerin oransal dağılımını göstermektedir.

FARKLI EYLEM TÜRLERİNE İLGİ ARTIYOR

Şubat ayındaki eylemlerin tipleri incelendiğinde, bir kez daha basın açıklamasının ciddi bir ağırlığı olduğu gözlemleniyor. Şubat ayı içinde yaygın eylem tipi basın açıklaması oldu. Toplam 4397 işçi basın açıklamalarına katıldı. Yüzdesel olarak ele alındığında, eylemlere katılan işçilerin yüzde 44,8’i basın açıklamasına katıldı.

İkinci sırada iş bırakma eylemleri yer aldı. 3024 işçi iş bırakırken, bu eylem tipi eylemlerin toplam yüzde 30,8’ni oluşturdu. Üçüncü sırada 2350 işçi ve yüzde 23,9 ile iş durdurma yer aldı. 35 kişi grevlere katılırken, diğer eylem tipine ise 8 işçi başvurdu. Şekil 5. eylem tiplerinin dağılımını gösteriyor.

Eylemlerin sayısal dağılımı incelendiğinde toplam 24 eylemin basın açıklaması şeklinde gerçekleştiği gözlemlendi. En çok sendikalı işçiler, basın açıklamalarına Şubat ayında katıldı. 9 eylemde iş bırakma gerçekleşirken, diğer eylem tiplerine ikişer kez başvuruldu.

EYLEMLER ÜÇ BÜYÜK İLDE YOĞUNLAŞTI

Şubat ayında eylemlerin dağılımının üç büyük kentte yoğunlaştığı gözlemlendi. Diğer aylarla kıyaslandığında, Şubat ayı coğrafi dağılımın en az gerçekleştiği ay oldu. Eylemlerde sanayi merkezlerinde de bir yoğunlaşma gözlemlendi.

İstanbul eylemlerde birinci sırada yer aldı. 4636 işçi eylemlere İstanbul’dan katıldı. Bu sayı, eylemlerin yüzde 47’sini oluşturdu. İzmir ikinci sırada yer alırken, 2982 işçi bu kentte eylemlere katıldı. İzmir’de gerçekleşen eylemler, eyleme katılan işçilerin yüzde 30.3’unu oluşturdu. Üçüncü sırada Ankara yer alırken, 1020 işçi bu kentte eylem gerçekleştirdi. Bu sayı eylemlerin yüzde 10,3’ne denk düşüyor.

Dördüncü sırada Gaziantep yer aldı. Gaziantep 850 işçi ve yüzde 8,6 ile dördüncü sırada yer alırken, beşinci sırada Kocaeli yer aldı. Kocaeli’nde 130 işçi eyleme katıldı. Bu sayı eyleme katılan işçilerin yüzde 1,32’sine denk geliyor. Şekil 5. İlk beş eylemin kişi sayılarına göre dağılımını gösteriyor.

Eylemlerin Marmara ve Ege bölgesinde yoğunlaştığı gözlemlendi. Eylemlerin yüzde 48,83’ü Marmara bölgesinde, yüzde 30,3’ü ise Ege bölgesinde yoğunlaştı. Eylemlere katılanların yüzde 10.39’u İç Anadolu’da, yüzde 8,76’sı Güneydoğu’da, yüzde 1,43’ü ise Karadeniz’de gerçekleşti.  Şekil 6. Coğrafi dağılımı göstermektedir.

DÖRT AYIN GÖSTERDİĞİ: 30 BİNDEN FAZLA İŞÇİ EYLEME KATILDI

Raporumuzun dördüncüsü yayınlanırken, dört ayın sonuçlarından derlediğimiz veriler, sınıf mücadelesinin yeni bir evreye girdiğini gösteriyor. Dört ayın sonunda toplam 133 farklı eylem kaydedildi. Böylece günlük 1,1 eylemin yaşandığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Geçtiğimiz aylarla kıyaslandığında eylem seyri sınırlı ölçüde artmış durumda.

Öte yandan dört ayın sonunda eylemlere 32640 işçinin katıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu sayının toplam eylem sayısına bölünmesinden elde ettiğimiz ortalama işçi sayısı, eylemlere katılan işçi sayısının arttığın da gösteriyor. Eylemlere ortalama 240 işçi katılırken, eylemlerde orta-üst düzey işletmenin belirleyiciliği de artmış durumda.  Bu sonuç, tekil işçi eylemlerinin azaldığı, işçilerin tepkilerini daha toplu bir biçimde gösterme eğiliminin arttığı bilgisini vermektedir. Öte yandan, az sayıda işçinin gerçekleştirdiği eylemlerin daha radikal biçimlerde yol aldığını ve bu eylemlerdeki işçilerin ya örgütsüz olduğu ya da bağımsız sendikalar aracılığıyla eylemleri tercih ettiği gözlemleniyor.

Dört ayda sendikalı işçi sayısı eylemlerde daha baskın hale geldiği gözlemleniyor. Eyleme çıkan işçilerin yüzde 39,77’si sendikasız. İşçilerin yüzde 60,23’ü ise bir sendika ile birlikte eyleme çıktı. Eylemlerde DİSK’in ağırlığı gözlemlenirken, eyleme çıkan sendikalı işçilerin yüzde 66,7’si DİSK’li, yüzde 27,1’i Türk-İŞ üyesi. Eylemlere katılan işçilerin yüzde 3,5’u bağımsız sendikalar üyesi. Şekil 7. konfederasyon dağılımını göstermektedir.

Sendikal düzlemde ele alındığında, eylemlerde 36 farklı sendika yer aldı. Bu sendikalar arasında en ciddi ağırlığı Genel-İş oluşturdu. Genel-İş, işçilerin katıldığı eylemlerin yüzde 37,7’sinin öncülüğünü üstlendi. Harb-İş yüzde 7,11 ile ikinci, Belediye-İş yüzde 2,45 ile üçüncü oldu. Eylem sayısı bakımından ele alındığında ise 14 eylem ile Genel-İş birinci sırada. İkinci sırada İYİ-SEN 6 eylemle yer alırken, üçüncü sırada 5 eylemle Harb-İş sendikası yer aldı.

Neredeyse tüm sektörlerde eylem gerçekleşti. Eylemlerin en yoğun olduğu sektörler genel hizmetler, inşaat, tekstil, savunma, maden ve metal sektörleri. Genel hizmetler sektöründe 13445 işçi, inşaat sektöründe 5340 işçi, tekstil sektöründe 4139 işçi, savunma sektöründe 2440 işçi, maden sektöründe 1650 işçi ve metal sektöründe 1557 işçi eyleme çıktı. Şekil 8. Sektörel dağılımı göstermektedir.

Eylemlerin coğrafi dağılımı incelendiğinde ise toplam 34 ilde eylem gerçekleştiği sonucu ortaya çıkıyor. İstanbul, 11103 işçi ile birinci sırada. İkinci sırada İzmir 9447 işçi ile yer alıyor. Üçüncü sırada 2538 işçi ile Ankara var. Dördüncü sırada Kocaeli 1622 işçi yer alırken, beşinci sırada ise 1500 işçi ile Yalova yer aldı.

Sonuç olarak, dört ay boyunca krizin ve seçimlerin ekseninde eylemler artarken, işçi sınıfının en temel problemleri belirleyiciliğini koruyor.

EK-1: İŞÇİ EYLEMLERİ ŞUBAT AYI VERİLERİ

1 Şubat

 • Kadıköy Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında iki aydır yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde idari maddelerde dahi anlaşma sağlanamadı. Dün yapılan son oturumun ardından iş bırakma kararı aldıklarını açıklayan işçiler, bugün 2 saatlik iş bırakma eylemi yaptı.
 • Mephisto Kitabevi’nin Beşiktaş mağazasında çalışan işçiler keyfi işten çıkarmalara, mobbing ve kötü çalışma koşullarına karşı direnişe geçti. İşçiler bugün bir basın açıklaması yaparak taleplerini sıraladı. PE ağı üyesi işçiler, direniş başlattıklarını duyurdu.
 • İYİ-SEN üyesi işçiler İzmir Bayraklı’da bulunan şehir hastanesi inşaatında ücretlerini aylardır alamadıkları için iş bıraktılar.

5 Şubat

 • İzmir’de TÜM-Bel Sen üyesi işçiler yemekhane koşullarını protesto ederek eylem gerçekleştirdi. İşçiler, işyerinde örgütlü sarı sendikanın kayıtsız tutumunu da eleştirdi.

6 Şubat

 • Türk-İş’e bağlı Harb-iş üyesi işçiler Tank Palet fabrikasının özelleştirilmesine karşı Ankara’da Erkunt fabrikası önünde protesto eylemi gerçekleştirdi.

9 Şubat

 • Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Şireci Tekstil’in pamuk bölümünde çalışan işçiler iş bıraktı.
 • Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya firmasında çalışan yaklaşık 50 işçi, 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli’den yardım istedi.

10 Şubat

 • Teksif Sendikası 2018’in son aylarında Salteks Tekstil’de örgütlenmeye başladı. 4-5 aylık süreçte Salteks işvereni sendikaya üye olduğunu tespit ettiği 20’ye yakın çalışanı işten çıkarmaya başladı. Fabrika önünde açıklama yapan emekçiler, “Salteks’te orman kanunları uygulanıyor. İşimize geri dönünceye kadar mücadelemiz sürecek” dedi.

11 Şubat

 • Antep’teki Başpınar 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Özsever Tekstil patronunun dayattığı “sefalet zammına” karşı DEV-TEKSTİL üyesi işçiler eyleme çıktı.
 • İstanbul Bahçelievler’de düşük zam dayatmasına ve 12 saat çalışmaya karşı iş bıraktıkları için işten atılan Özgül Nakış işçiler için işyeri önünde eylem yapıldı. DERİTEKS’in çağrısıyla yapılan eylemde işçilerin taleplerinin kabul edilmesi ve işe geri alınması istendi.
 • Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) asgari ücrete yapılan yüzde 26.5’lik zammın altında zam yapan işyerlerinde art arda iş bırakma eylemleri gerçekleşiyor.

13 Şubat

 • Ordu’da Kırca Müh. çalışanı 40 işçi işten atıldı. Ücretlerini de alamayan işçiler, hakları için basın açıklaması gerçekleştirdi.
 • Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kadro düzenlemesinde kapsam dışı bırakılan yaklaşık 100 işçi şehir hastanelerine geçiş sürecinde işsiz kaldı. Yaşanan mağduriyet nedeniyle işçilerin düzenlediği eyleme ATO, SES Ankara Şubesi ile CHP Milletvekili Murat Emir sağlık çalışanlarının hastane önünde yaptığı eyleme destek verdi.
 • SES bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ek göstergeden faydalanmasını talep ettiklerini belirterek basın açıklaması gerçekleştirdi.
 • Batman Tarım Kredi Kooperatifi’nde yaklaşık 25 yıldır hububat tohumu indirme ve yükleme işinde çalıştıklarını belirten işçiler, sigorta yapılması talebinde bulundukları için işlerinden kovulduklarını iddia etti.

14 Şubat

 • Buca Belediyesinde sözleşme farklarının yatmaması üzerine başlayan iş bırakma eylemi, ödeme yapılacağının belirtilmesi üzerine sonlandı, işçiler çalışmaya başladı.
 • Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) üyeleri, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri AŞ’nin kapısına grev kararı astı.
 • KESK, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu emekçilerini kapsaması ve taban aylığının yükseltilmesini talep ettiklerini vurgulayarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

15 Şubat

 • DİSK/Güvenlik Sen üyeleri, 696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilere 2019 yılı için belirlenen yüzde 26’lık asgari ücret zammının yansıtılmamasını protesto etti.
 • Antep’te yüzde 10’luk zam önerisine iş bırakarak karşılık veren Boyar Kimya ve Flament Tekstil işçilerinin eylemleri sonuç verdi. Sendika üyesi olmayan işçilerin birleşerek yaptığı eylem sonunda ücretlere yüzde 26 zam yapıldı.

16 Şubat

 • İzmir Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve üç yıl önce kapanan Kemal Zorlu’ya ait Güçbirliği Tekstil Fabrikası çalışanları, hâlâ kıdem tazminatlarını ve ücretlerini almak için basın açıklaması gerçekleştirdi.
 • İzmir’de maaşlarını alamayan işçiler çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunurken Bursa’da da işten atılan taşeron işçisi kendini yakmak istedi.

17 Şubat

 • Uzel Traktör Fabrikası işçilerinin eylemleri sürüyor. Uzel Makina mağduru işçiler, 17 Şubat Pazar günü, Bayrampaşa Rami Uzel Traktör Fabrikası önündeydi.
 • Dev Tekstil, YFA Momentum fabrikasındaki hak gasplarına dikkat çekerek, üyelerinin işten atılmasını protesto etti.

19 Şubat

 • Gürsu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan HMK Tekstil’de, geçtiğimiz hafta sendikalaştıkları için 14 işçi 29. madde öne sürülerek tazminatsız bir şekilde işten atıldı. Bugün TEKSİF sendikası ve atılan işçiler HMK tekstil önünde basın açıklaması gerçekleştirdiler.

20 Şubat

 • Tez-Koop-İş üyesi işçiler, LC Waikiki’ nin kötü çalışma koşullarına, sendika düşmanlığına son vermesini ve atılan işçilerin geri alınmasını talep etti.

21 Şubat

 • Genel İş İzmir 7 No.lu Şube, Bornova Belediyesinde toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararını belediye binalarına astı.

22 Şubat

 • İstanbul Avcılar Belediyesine bağlı Park Bahçeler, Fen İşleri, Destek Hizmetleri ile Veteriner Müdürlüklerinde çalışan işçiler, ücretlerinin 2 aydır ödenmemesi üzerine eylem yaptı.
 • Karabağlar Belediyesine bağlı Spor A.Ş. işçileri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca greve çıktı.
 • Kocaeli Şehir Hastanesi işçileri, ücretlerini aylardır alamadıkları için eyleme çıktı.

25 Şubat

 • Şişli Belediyesi’nde temizlik işçilerinin şubat ayı maaşlarının ödenmemesi nedeniyle başlattıkları grev devam ediyor.

26 Şubat

 • Bayraklı Şehir Hastanesi’nde işçiler maaşlarını alamadıkları için iş bırakırken, eyleme karşı şantiyeye polis girdi. Şirket ofisleri korunuyor.
 • İZSU’ da şoför olarak çalışan taşeron işçiler maaşları geç yatınca kontak kapattı. Maaşlar 2 saat içinde yattı.
 • KESK Haber-Sen Zonguldak İl Temsilciliğinin çağrısıyla Çaycuma PTT Merkez Müdürlüğü önünde bir araya gelen PTT emekçileri, posta dağıtıcılarının üzerindeki aşırı iş yüküne dikkat çekerek personel ihtiyacının giderilmesini talep etti.

27 Şubat

 • Dev-Yapı İş Sendikası üyesi işçiler, bir süredir tamamı ödenmeyen ücretleri ve uğradıkları hak gasplarına dair basın açıklaması yaptı.
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait İZELMAN şirketinde örgütlü Genel-İş İzmir 1 ve 3 No’lu şubeler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi arasındaki 10. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin sekizinci oturumunda anlaşma sağlanamadı. Görüşme öncesi ise İZELMAN işçileri eylem gerçekleştirdi.
 • İzmir’de Karşıyaka Kent AŞ işçileri ikramiyelerinin ödenmemesi nedeniyle yarım gün iş bıraktı. Karşıyaka Belediyesi önünde basın açıklaması düzenleyen işçiler ücretlerinin ödenmemesi halinde eylemlerinin süreceğini açıkladı.
 • Bursa Hızlı Tren Hattı’nda ücretlerini alamadıkları için eylem yapan işçiler ve İnşaat-İş yöneticileri gözaltına alındı. İşçilerden biri borcu nedeniyle tutuklandı.