Sınıf Tavrı'ndan Soma'nın yıldönümünde açıklama ve çağrı: Tüm işçiler işyeri komitelerine, örgütlenmeye!

Alınmayan önlemler ve ihmaller zinciri altında göz göre gelen Soma Katliamı'nın üzerinden 5 yıl geçti. Sınıf Tavrı, katliamın yıldönümünde tüm işçileri işyerleri komitelerinde örgütlenmeye çağırdı.

Sınıf Tavrı'ndan Soma'nın yıldönümünde açıklama ve çağrı: Tüm işçiler işyeri komitelerine, örgütlenmeye!

Türkiye tarihinin en büyük işçi katliamlarından biri olan Soma Katliamı’nın üzerinden bugün itibariyle 5 yıl geçti. Katliamda hayatını kaybeden 301 maden işçisi için başta Soma’da olmak üzere anma törenleri düzenlenirken, Sınıf Tavrı’ndan yıldönümü vesilesiyle hem anma hem de çağrı anlamında bir açıklama yapıldı.

Soma Katliamı’nın faillerinin yargı tarafından serbest bırakıldığı hatırlatılan açıklamada, her yıl toplamda binlerce işçinin hayatını kaybettiği iş cinayetlerine dikkat çekilerek “Soma’nın hesabını sormayan düzen her yıl en az beş Soma katliamı gerçekleştiriyor. Sermayenin çıkarlarının esas alındığı, işçilerin en ufak bir hak talebinin dahi bastırıldığı bu düzende ne katliamdan hesap sorulabilir, ne de iş cinayetlerinin önüne geçilebilir.” denildi.

İş cinayetlerinin engellenmesi, Soma’nın sorumlularından hesap sorulabilmesi için tüm emekçilerin örgütlü gücünü büyütmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Sınıf Tavrı, tüm emekçileri güvenli iş ve insanca yaşam mücadelesine çağırırken, işçilerin kanı üzerinden büyüyen sömürü düzenine karşı tüm işçileri işyeri komitelerinde örgütlenmeye çağırır.” ifadeleri kullanıldı.

Soma’nın hesabı mahşere kalmayacak! başlıklı açıklama şöyle:

301 madencinin hayatını yitirdiği Soma katliamının üzerinden beş yıl geçti. Bu beş yılda Soma katliamının faillerinin tamamı yargı tarafından “serbest” bırakıldı. Sorumlular siyasi iktidar ve yargı tarafından yeterli cezayı çektikleri ilan edilirken, Soma katliamının sorumluluklarının üzeri örtüldü. “Ölmek madencinin fıtratında vardır” diyen siyasi iktidar, bu söyleminin mantıki sonuçlarına varmıştır; patronlar kollanmış, sorumlular “aklanmıştır”.

Ancak tüm “aklanmaya” rağmen şunu sormak gerekli: kanıtlarıyla apaçık ortada duran, katliama giden yolu para hırsıyla döşeyen patronlardan hesap sormak için daha hangi kanıt beklenmektedir? Kanıtlar mahkeme ve iktidar tarafından yeterli görülmediği gibi, sermaye düzeni daha fazla işçinin canına mal olacak katliamın esas müsebbibi olan anlayışı yasallaştırmıştı. Soma katliamına giden yolu döşeyen taşeronluk, özelleştirme ve rödövans zinciri AKP tarafından daha sıkı hale getirilmiştir.

Soma’nın hesabını sormayan düzen her yıl en az beş Soma katliamı gerçekleştiriyor.

Sermayenin çıkarlarının esas alındığı, işçilerin en ufak bir hak talebinin dahi bastırıldığı bu düzende ne katliamdan hesap sorulabilir, ne de iş cinayetlerinin önüne geçilebilir.

İş cinayetlerinin engellenmesi, Soma’nın sorumlularından hesap sorulabilmesi için tüm emekçiler örgütlü gücünü büyütmelidir. Başta madenler ve fabrikalar olmak üzere tüm özelleştirmelere karşı çıkılmalı ve işyerlerinde işyeri komiteleri aracılığıyla iş güvenliği kuralları düzenlenmelidir.

Sınıf Tavrı, tüm emekçileri güvenli iş ve insanca yaşam mücadelesine çağırırken, işçilerin kanı üzerinden büyüyen sömürü düzenine karşı tüm işçileri işyeri komitelerinde örgütlenmeye çağırır.

Ne Soma’nın, ne de diğer iş cinayetlerinin hesabı “mahşere” kalmayacak!

Sınıf Tavrı