Şeriat hukuku Resmi Gazete'ye girdi

Resmi Gazete'de yayınlanan etik kurallarda denetçilerin görevlerini yaparken 'Allah-u Teala'dan korkmaları' gerektiğine vurgu yapıldı.

Şeriat hukuku Resmi Gazete'ye girdi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “İslam bize göre değil, biz İslam’a göre hareket edeceğiz” sözü yaşama geçirildi ve Resmi Gazete’de dinsel referanslara yer verilen bir karar yayımlandı.

‘Katılım bankacılığı’ olarak da adlandırılan İslami finans kuruluşlarının bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilen denetçiler için etik kuralların açıklandığı düzenlemede denetçilere Kur’an ve hadislerden örnekler verildi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nca (KGK) belirlenen kural ve standartlar 14 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

“ALLAH-U TEÂLÂ KORKUSUYLA HAREKET ETMELİDİR”

Dini dayanaklara göre belirlenen etik ilkelere göre “bir denetçi üstlerinin veya diğer insanların görünüşü nasıl olursa olsun Allah-u Teâlâ korkusuyla hareket etmelidir” denildi. Denetçiler için etik davranış kuralları 4 ayrı başlıkta belirleniyor. “Meşruiyet ilkesine dayalı etik davranış kuralları” başlığı altında, “Denetçi Allah-u Teâlâ’ya karşı sorumluluğunu yerine getirmesinin diğer sorumlulukları yerine getirmesine vesile olacağına inanarak ve diğerlerine kıyasla buna öncelik vererek Allah-u Teâlâ’ya karşı sorumluluklarını mümkün olan en iyi şekilde gerçekleştirmelidir” ifadesine yer verildi.

“ALLAH-U TEÂLÂ KORKUSUYLA DAVRANMA”

Düzenlemede yer alan başlıklara göre denetçinin güvenilir ve dürüst olması gerektiği vurgulandı. Denetçinin kriterleri arasında, meşruiyet, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen ve inanç esaslarına göre davranma başlıkları da dikkat çekti. Denetçinin davranışlarının İslami değerler ile uyumlu olması gerektiğinin de altı çizildi.

Denetçinin sahip olması gereken etik ilkelerin dini dayanakları ise 6 başlıkta şöyle sıralandı: “Dürüstlük, insanın yeryüzündeki halifeliği, İhlas, Takva, erdemli olma ve işini mükemmel yapma ve Allah-u Teâlâ korkusuyla davranma.” Denetçiler için etik ilkelerin belirlenmesi hususunda yapılan açıklamalarda Kur’an-ı Kerim’e referanslar da verildi.

Denetçiler için belirlenen etik kurallarda referans verilen sure ve ayetlerden bazıları şöyle: Nahl Suresi 90. ayet, Nisa Suresi 58. ayet, Ahzâb Suresi 72. ayet, Bakara Suresi 30. ayet.

ZİLZAL SURESİNDEN ÖRNEK

Denetim standartlarıyla ilgili yayımda, Kur’an-ı Kerim’deki Zilzal Suresi’nden “Kim ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir” şeklinde örnekler de verildi.

“ALLAH-U TEALA’NIN KENDİSİNİ İZLEDİĞİNİN SÜREKLİ BİLİNCİNDE OLMAK…”

Metinde yer alan şu ifade de dikkat çekiyor:

“Denetçi Allah-u Teala’nın kendisini cezalandırabileceği her şeyden kaçınarak buna karşı göre önlem almalıdır.”

“Etik Davranış Kuralları” başlıklı 6’ncı maddenin 5’inci fıkrasında denetçinin şu sorumlulukları taşıması gerektiği belirtiliyor:

“Allah-u Teala’nın kendisini izlediğinin sürekli bilincinde olmak… Kıyamet gününde Allah-u Teala’ya hesap vereceğinin sürekli bilincinde olmak…. Allah-u Teala’nın rızası için sevgi ve kardeşlik göstermek.”