Sayıştay'ın 2018 yılı faaliyet raporunda dernek ve vakıf isimleri gizlendi

Sayıştay 2018 yılı denetim raporlarını yayımladı. Sayıştay raporunda bu yıl da bütçeden yardım alan dernek, vakıf ve birliklerin faaliyetlerine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Sayıştay'ın 2018 yılı faaliyet raporunda dernek ve vakıf isimleri gizlendi

Sayıştay’ın yayınladığı 2018 yılı denetim raporlarında devletteki çok sayıda usulsüzlüğe de yer verildi.

Raporlara göre, devlete ait taşınmazların kiralanmasında usulsüzlüğe karşın işlem yapılmadı. Mevzuata aykırı olarak makam ve hizmet dışında kullanılmak üzere yabancı menşeli araçlar kiralandı. Vadesi geçmiş alacaklar için takip ve tahsil işlemi yapılmadı. Belediyeler bazı iş yerlerinden vergi almadı. Belediyelere ait yerler ihalesiz verildi. Önceki yıl raporlarında eleştiri konusu edilmesine karşın Sayıştay, bütçeden yardım alan dernek, vakıf ve birliklerin faaliyetlerine ilişkin yine herhangi bir bilgiye yer vermedi.

“MALİ SAYDAMLIĞI ZEDELEYECEK NİTELİKTE”

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu’nda, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’te Genel Faaliyet Raporu’nda, bütçeden yardım alan dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllerin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelere yer verilmesi gerektiği, ancak önceki yıl raporlarında eleştiri konusu edilmesine karşın 2018 yılı Genel Faaliyet Raporu’nda da bu kapsamda yardım yapılan kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmeksizin sadece yardım yapılan idarelerin açıklandığına dikkat çekildi. Raporda, bu durumun “sorumluluk ilkesi gereği hesap verebilirlik ve mali saydamlığı zedeleyecek nitelikte olduğu” vurgulandı.

Öte yandan Sayıştay’ın açıkladığı Genel Uygunluk Bildirimi Raporu’nda, yedek ödenek tutarı 56.6 milyar liraya ulaştığı bilgisi yer aldı. Bu tutar 784.9 milyar liralık genel bütçeli idareler yıl sonu toplam ödeneğinin yüzde 7.21’ine denk geliyor. Yedek ödenekten en fazla aktarım 24 milyar lira Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapıldı. İkinci sırada ise 12.5 milyar ile Karayolları Genel Müdürlüğü geldi.