Sayıştay'dan 'zorunlu' açıklama: Kamu zararı ve usulsüzlük haberlerinden rahatsız oldular

Sayıştay, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Gönderilen raporlara göre kamu zararı değerlendirmesi yapılamaz. Raporda kamu zararı veya usulsüzlük yoktur" denildi.

Sayıştay'dan'zorunlu' açıklama: Kamu zararı ve usulsüzlük haberlerinden rahatsız oldular

Sayıştay, kendi hazırladığı denetim raporlarını temel alarak yapılan haberlerden ve Ekrem İmamoğlu’nun yine aynı şekilde raporları dayanarak göstererek yaptığı açıklamalardan rahatsız oldu.

İmamoğlu’nun, Sayıştay raporlarında İBB tarafından sivil toplum kuruluşları ve vakıflara para aktarıldığı bilgisi olduğu yönündeki iddialara yanıt veren kurumdan yapılan açıklamada, “İddia edildiği gibi denetim raporlarında, İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin değerlendirme yoktur.” denildi.

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Ekrem İMAMOĞLU’nun 16/6/2019 tarihinde gerçekleştirilen televizyon programında ve sosyal medya (twitter) hesabında Sayıştay Raporlarını dayanak göstermek suretiyle gerçeklerle bağdaşmayacak şekilde usulsüzlük yapıldığı iddiasında bulunarak kamunun zarara uğratıldığı değerlendirmesinde bulunmuştur.” denilen açıklamada “TBMM’ye, belediyelere ve ilgili kamu idarelerine gönderilen raporlar yıllık hesap ve işlemlerin denetimi sonucunda hazırlanan mali denetim raporları olup, söz konusu raporlarda yer verilen bilgiler esas alınarak kurumlar hakkında kamu zararına neden olunduğuna ilişkin değerlendirme yapılması söz konusu olamaz.” ifadelerine yer verildi.

Sayıştay’ın İBB’yle ilgili 2017’ye ilişkin denetim raporunda “tespit ve öneriler çerçevesinde olumlu görüş verildiğinin açıkça belirtilmiş olduğu, muhasebe ve kayıt sistemine ilişkin bazı bulgular ile bunlara ilişkin önerilerde bulunulduğu” öne sürülen açıklamada “Gerek yapılan konuşmada geçen, gerekse Twitter hesabında ifade edilen hususların hiçbirisi ifade edildiği gibi “usulsüzlük” veya “kamu zararı” sonucunu doğrudan işlemler değildir.” iddiasında bulunuldu.

Açıklamada, Sayıştay Kanunu çerçevesinde bir idare denetimi sırasında “usulsüzlük” ve “kamu zararı” doğuran bir husus tespit edildiğinde bu hususun ayrı bir rapor düzenlenmek suretiyle Sayıştay yargılamasına konu edildiği belirtilip belediye ve iştiraklarine ilişkin raporlarda yer alan hususların hiçbirisinin mevzuatta öngörülen “kamu zararı” veya “usulsüzlük” unsurlarını taşımadığı için yargılamaya esas ayrı bir rapor düzenlenmediği kaydedildi.

Sayıştay geçtiğimiz yıl da denetim raporları dayanak gösterilerek yapılan usulsüzlük haberlerine tepki olarak bir açıklama yapmış ve “Söz konusu raporlarda yer verilen bilgiler esas alınarak kurumlar hakkında kamu zararına neden olunduğuna ilişkin değerlendirme yapılması söz konusu olamaz” demişti.