Sayıştay: Üniversitede demirbaşlar proje bitiminde teslim edilmeyip şahsi malları gibi kullanılıyor

Sayıştay, Kırıkkale Üniversitesi'nde Bilimsel Araştırma Projeleri için alınan araç ve gereçlerin, proje bitiminde proje yöneticileri tarafından geri teslim edilmeyerek şahsi malları gibi kullandıklarını tespit etti. Konuyla ilgili 471 projeyi inceleyen Sayıştay, demirbaşların proje sonunda proje yürütücüleri tarafından geri iade edilmemesine dikkat çekti.

Sayıştay: Üniversitede demirbaşlar proje bitiminde teslim edilmeyip şahsi malları gibi kullanılıyor

Sayıştay, Kırıkkale Üniversitesi’nde Bilimsel Araştırma Projeleri için alınan araç ve gereçlerin, proje bitiminde proje yöneticileri tarafından geri teslim edilmeyerek şahsi malları gibi kullandıklarını tespit etti. Konuyla ilgili 471 projeyi inceleyen Sayıştay, demirbaşların proje sonunda proje yürütücüleri tarafından geri iade edilmemesine dikkat çekti.

Sayıştay çarpıcı usülsüzlük raporlarına bu kez Kırıkkale Üniversitesi’ni ekledi.

Kırıkkale Üniversitesi’ndeki usulsüzlükler Sayıştay raporlarına yansıdı. Rapordaki “Bilimsel araştırma projeleri kapsamında alınan demirbaşların proje sonunda proje yürütücüleri tarafından geri iade edilmemesi” bulgusu dikkat çekti.

Üniversitede bilimsel projelerde, proje yürütücüsü olarak görev yapan birçok öğretim üyesinin, proje kapsamında alınan araç, gereç, aygıt, donanım ve diğer malzemeleri proje sonunda teslim etmeyerek şahsi malı gibi kullandığı ifade edildi.

Sözcü’den Mehmet Andaç’ın haberine göre, konuyla ilgili 471 projeyi inceleyen Sayıştay ilgili bulguyu şu cümlelerle açıkladı:

“Desteklenen projeler kapsamında edinilen taşınırların projenin sona ermesine müteakip taşınır ambarlarına iade edilmeyerek taşınır sistemine dahil edilmediği ve proje yöneticisi üzerinde teslim belgesi düzenlenen taşınırların hala bu kişiler üzerinde kayıtlı olduğu ve bu kişiler tarafından kullanıldığı, böylece diğer personelin kullanımına imkân verilmediği, taşınırların proje yürütücüsü üzerinde bırakılması nedeniyle özellikle ofis demirbaşı niteliğinde pek çok demirbaş ve cihazın sadece bir kişinin kullanımına tahsis edildiği, böylece Yönergelerin Proje araç-gereçlerinin genel kullanımına ilişkin hükümlerin uygulanmaması neticesinde pek çok taşınırın sadece proje yürütücülerinin kullanımında olduğu görülmüştür.”

Kırıkkale Üniversitesi bulguya ilişkin olarak verdiği yanıtta ilgili birimlere gerekli yazıların gönderildiğini ve ilerleyen dönemlerde konu hakkında daha titiz olacaklarını belirtti.