RTÜK'ten 'Faruk Bildirici' açıklaması: Milli meselelerde hassasiyet göstermemiş, teröristleri cesaretlendirmiştir

RTÜK açıklamasında "Bildirici hakkında "Milli meselelerde hassasiyet göstermemiş, teröristleri cesaretlendiren bir tutum takınmıştır" ifadelerine yer verildi.

RTÜK'ten 'Faruk Bildirici' açıklaması: Milli meselelerde hassasiyet göstermemiş, teröristleri cesaretlendirmiştir

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in kanuna aykırı olarak üç ayrı kurumda çalıştığını gündeme getiren ve RTÜK Başkanı’nın görevden çekilmesini talep eden kurul üyesi Faruk Bildirici’nin üyeliği düşürülmüştü.

RTÜK, bu kararla TBMM iradesini gasp ettiğine yönelik eleştiriler hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, Bildirici hakkında “Milli meselelerde hassasiyet göstermemiş, teröristleri cesaretlendiren bir tutum takınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun Faruk Bildirici’yle ilgili yaptığı açıklamadan bazı bölümler şöyle:

“Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 31.10.2019 günü yapılan toplantısında Faruk Bildirici’nin 6112 sayılı Kanunda düzenlenmiş olan Üst Kurul üyelerinin uyması gereken esaslar ve yasaklara aykırı eylemleri nedeniyle üyelikten çekilmiş sayılmasına karar verilmiştir.

Bu karar sonrasında kimi yerlerde bilgi eksikliğinden, bazı mecralarda ise sistemli ve maksatlı şekilde “RTÜK’ün TBMM’nin yetkilerini ve iradesini hiçe sayarak yetki gaspı yaptığı” haberleri yayınlanmış, bu yönde değerlendirmeler yapılmıştır.

TBMM iradesinin gasp edildiği iddiaları asılsızdır.

Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik manipülatif açıklama ve haberlere karşı açıkça belirtmek gerekir ki, RTÜK Üyelerinin seçim ve görevden çekilmiş sayılmalarına ilişkin usul ve esaslar 6112 sayılı Kanunda net olarak açıklanmıştır.

1- Faruk Bildirici, Yasanın açık hükümlerle emrettiği ve üyelerin uymak zorunda olduğu siyasi tarafsızlık konusuna ısrarla uymamıştır. Yasanın üyelerden beklediği “tarafsız” olma düzenlemesine uymadığı gibi adeta bir siyasi parti temsilcisi gibi hareket etmiştir.

2- Üst Kurulun gizlilik taşıyan bilgi ve belgelerini kamuoyuna ve basına açıklamış, kanuna göre gizli olan toplantı müzakerelerinin açıklanması yasağını defalarca ihlal etmiştir. Bu konuda pek çok kez şifahen uyarılmasına rağmen aynı tutumunu sistematik olarak sürdürmüştür.

3- Gerek açıklamalarıyla, gerekse de eylemlerinde kimi medya kuruluşlarına hasımlık derecesinde tutum sergilemiş, kimi medya kuruluşlarının ise hamiliğini yapmaya çalışmış ve medya kuruluşları arasında tarafsızlığını tamamen yitirmiştir. Bu durum da, Kanunda Üyelerin uyması için hüküm altına alınan usul ve esaslar kapsamındadır.

Ayrıca Faruk Bildirici, müstafi olduğunu iddia ettiği Üst Kurul Başkanı’nı ve ‘Milli İrade’nin seçtiği Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu tanımayarak Üst Kurul toplantılarını ve kararlarını sabote etmiştir

***

“Mahkemelerin terör örgütleri hakkında verdiği yayın yasaklarına muhalefet eden Faruk Bildirici, Başkanlık makamının Barış Pınarı Harekâtı’na destek veren açıklamalarını kabul etmeyerek karşı açıklamalarıyla milli meselelerde hassasiyet göstermemiş, teröristleri cesaretlendiren bir tutum takınmıştır.”

***

“Yapılan iş ve işlemler hukuka ve yasalara uygun olmasına karşın RTÜK ve TÜRKSAT gibi iki güzide kurumun haksız yere daha fazla yıpratılmaması için Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin tamamen ahlaki, vicdani ve hukuki sınırlar içerisinde görev aldığı TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır.

Devletin üst makamlarında bugüne kadar önemli vazifeleri hakkıyla yerine getiren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, hayatının hiçbir döneminde ahlaka, hukuka ve vicdanlara aykırı bir gelir elde etmemiş, böylesi bir suçlamayla da karşılaşmamıştır.”