Putin'den Stalin’e: Halkların babası

Pasifik Okyanusu’nda bulunan ve Iturup, Kunaşir, Şikotan ve Habomai adalarından oluşan Kuril Adaları’nın aidiyet konusundaki tartışma, Rusya ile Japonya arasında 70 yılı aşkın bir süredir devam ediyor.

Putin'den Stalin’e: Halkların babası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok’taki Doğu Ekonomi Forumu’nda kapsamında toplum temsilcileriyle yaptığı görüşme sırasında, Güney Kuriller’in aidiyetine dair sorulan soruya ‘Stalin’li yanıt verdi.

Forumdaki görüşme sırasında, ‘7 Okyanus’ Deniz Eğitim Merkezi Direktörü Anatoliy Ştanko, Kuril Adaları’nın statüsü ve aidiyetiyle ilgili tarihte çeşitli tarihlerin belirtildiğini söyledi. Putin, buna yanıt olarak, İkinci Dünya Savaşı sonucu Kurillerin Sovyetler Birliği’ne geçtiği gerçeğinden hareket ettiğini söyledi.

Sputnik’in haberine göre Putin, “Gelin bu başlangıç noktasına dayanalım. Babacık (Josef Stalin) her şeyi aldı, bu kadar, iş bitmiştir. Halkların babası” diye konuştu.

KURİL ADALARI SORUNU

Pasifik Okyanusu’nda bulunan ve Iturup, Kunaşir, Şikotan ve Habomai adalarından oluşan Kuril Adaları’nın aidiyet konusundaki tartışma, Rusya ile Japonya arasında 70 yılı aşkın bir süredir devam ediyor.

Rusya ve Japonya, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Ruslar tarafından Kuril adaları, Japonya tarafından Kuzey Bölgeleri olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle resmi bir barış anlaşması imzalayamadı.

Japonya İturup, Kunaşir ve Küçük Kuril Adaları’nı oluşturan Şikotan ile Habomai takım adaları üzerinde hak iddia ediyor. Japonya, bu adaların Rusya tarafından yasadışı şekilde işgal edilmiş kuzey bölgeleri olarak görüyor.

Rusya ile Japonya arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve sınırların belirlenmesine ilişkin Şimoda Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma çerçevesinde Japonya’ya İturup, Kunaşir ve Küçük Kuril Adaları’nın verilmesi öngörülüyordu. Geri kalan adaların Rusya’ya ait olduğu kabul edildi. Sahalin Adası’nın ise Rusya ile Japonya’nın ortak mülkiyetinde olmasına karar verildi

Yeni St. Petersburg Anlaşması’na göre, Rusya Sahalin Adası karşılığında sahip olduğu tüm Kuril Adaları’nı Japonya’ya verdi.

Rus-Japon Savaşı’nda kazandığı zaferden dolayı Japonya’ya Kuril Adaları’na ek olarak Sahalin Adası’nın güney kısmı (50. enlemine kadar) ve buna bitişik tüm adalar verildi.

SSCB, ABD ve İngiltere, Yalta Anlaşması’nı imzaladı. Sovyetler Birliği’nin Japonya ile savaşa girmesi için koştuğu şartlardan biri, kendisine Kuril Adaları ve Güney Sahalin ile bitişik adaların verilmesiydi. Japonya, bu şartların görüşülmesine katılmadığı için bu anlaşmayı tanımayı reddediyor.

Moskova ile Tokyo arasında savaşın sonlandırılması ve diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına ilişkin deklarasyon imzalandı. Bu belge, barış anlaşmasının imzalanmasının ardından Japonya’ya Küçük Kuril Adaları’nın verilmesini öngörüyordu. Ancak 1960’ta Tokyo ile Washington arasında Japonya’da Amerikan askeri üslerinin kurulmasına izin veren güvenlik anlaşmasının imzalanması üzerine SSCB, söz konusu deklarasyonun getirdiği yükümlülüklerini iptal etti.

Kuril Adaları, Rus gemilere engelsiz bir şekilde Pasifik Okyanusu’na çıkma imkanını sağlıyor. Ayrıca bu adalar Rusya’nın bölgedeki askeri-stratejik varlığını sağlıyor.