Prof. Dr. İzzettin Önder yazdı: Küreselleşmenin farklı yorumu

Günümüzün kuralsız ve etiksiz siyasi liderlerin davranışlarının Arendt’in emperyalizm olarak tanımladığı süreci, burjuvazinin başlangıcı olarak mı, yoksa sermayenin sıkışıklığını gündeme getiren kapitalizmin son evresi olarak mı ele almanın daha doğru olduğuna tarihsel sürece göre karar verebiliriz.

Prof. Dr. İzzettin Önder yazdı: Küreselleşmenin farklı yorumu

İzzettin Önder, “küreselleşme” kavramına dair ‘kapitalizmin son aşamasında ortaya çıkan emperyalist saldırı’ tanımından ve ‘sermaye olgunlaşma sürecinin başlangıcı’ tarifinden hareketle yapılan iki farklı yaklaşımı değerlendiriyor.

Marksist-Leninist açıklama ile Arendt’in ‘totalitarizm’ kavramını da eklediği tarifi arasındaki açı ve benzerlikleri değerlendiren Prof. Dr. İzzettin Önder’in “Küreselleşmenin farklı yorumu” başlıklı yazısını buradan okuyabilirsiniz.