Metal işçilerinden MESS'e cevap

Birleşik Metal İş sendikası MESS'in absürd tekliflerine fabrikalarda uyarı eylemleriyle yanıt verdi

Metal işçilerinden MESS'e cevap

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu fabrikalarda MESS’in 3 yıllık sözleşme, esnek çalışma ve düşük zam dayatmasına yanıt olarak bildiri okundu. MESS sözleşmesi kapsamındaki fabrikalarda yapılan eylem nedeniyle her vardiyada üretim yarım saat geç başladı. İşçiler “Bu teklifler kabul edilemez şimdi kârlarınızdan fedakarlık etme sırası sizde” dedi.

Fabrikalarda MESS’in kabul edilemez tekliflerine karşı metal işçileri sabah saatlerinden itibaren Arfesan, Gebze Çayırova boru, Gebze Yücel boru, Eskişehir Doruk, Ezot Tezmak, Çokyaşar Halat, Paksan Makina, Osmaniye Yücel boru, Çorlu Sio Otomotiv, Gebze Sarkusyan fabrikalarında protesto eylemlerine başladı. “İnsanca yaşam, insanca ücret”  “MESS, MESS şaşırma, sabrımızı taşırma…” sloganları atıldı.

Fabrika bahçelerinde ve yemekhanelerde okunan bildiride MESS’le bugüne kadar 4 toplantı yapıldığı hatırlatıldı. Toplantılarda sendikanın hiçbir talebinin dikkate alınmadığı gibi kazanılmış hakların geriye götürülmek istendiği ifade edilen bildiride, ücret zammına ilişkin henüz teklif vermeyen MESS’in sendikanın ücret teklifini ise revize etmesini istediği belirtildi.

MESS: KARIMIZ AZALIYOR

Bildiride “Tüm mal ve hizmetlere her gün yeni bir zam yapılıyor. Bugün aldığımızı ertesi gün aynı fiyata alamıyoruz. Ücretlerimiz gerçek enflasyon karşısında eriyip duruyor. Bunu MESS yetkilileri de söylüyor. Diyorlar ki ‘Biz zarar ediyoruz demiyoruz ancak kârımız azalıyor. Biz de diyoruz ki eliniz biraz kasalarınıza gitsin. Şimdi kârlarınızdan fedakarlık etme sırası sizde” dendi.

MESS’in 3 yıllık sözleşme, ikramiye maddesindeki değişiklik ve esneklik talepleriyle metal işçilerinin yıllardır mücadeleyle kazandıkları hakları geriye götürmeyi hedeflediği vurgulanan bildiride, şu ifadelere yer verildi: “MESS toplu sözleşmeye ‘rekabet gücünün korunması ilkesi’ ile yaklaştığını belirtiyor. MESS’in rekabet olarak kastettiği, işçilere yeni haklar vermemek, yeni haklar bir yana işçilerin kazanılmış haklarını da geriye götürmek ve düşük ücretlerle çalıştırmak.” Bildiride bu tekliflerin asla kabul edilemez olduğu dile getirildi.

MESS NE DAYATIYOR?

Sözleşme süresinin 3 yıla çıkarılması
Telafi çalışması düzenlemelerinin sözleşmeye eklenmesi ve denkleştirme çalışmasının 4 aya çıkarılması.
Sözleşmede 2 ay olarak ifade edilen deneme süresinin 4 aya çıkarılması.
İkramiyelerde kıstelyevm (çalışılan günler için ödenmesi, raporlu günlerin ikramiyesinin kesilmesi) esası getirilmesi ve ikramiyelerin 12 ay sonunda toplu olarak ama kesintili ödenmesi.
‘Hafif İşlerde Çalışabilir’ raporu olanların kendilerine gösterilen işi kabul etmedikleri takdirde iş akitlerinin kendileri tarafından feshedilmiş sayılarak ihbar tazminatı almadan işten ayrılması.
Sosyal Sigortalar İle İlgili İzinler maddesinin (b) bendinde yer alan 5 gün ve daha fazla istirahat alınması durumunda SGK’nin ödemediği ilk 2 günün ücretinin işverence ödenmesi hükmünün kaldırılması.
‘İşyerlerine stajyer alımında sendika üyelerinin çocuklarının öncelikli tercih edilmesi’ hükmünün sözleşmeden tamamen çıkarılması.
Hafta tatilinde yapılan çalışmalarda daha yüksek fazla mesai ücreti uygulanan işyerlerinde 1 Eylül 2019’dan sonra işe giren işçiler için bu uygulamanın sona erdirilmesi ve fazla mesai ücretinin bu işçiler için aşağı çekilmesi.
Fabrikada toplanan metal işçileri Birleşik Metal-İş’in sözleşme ile ilgili bildirisini okuyor.
Fotoğraf: twitter.com/BirlesikMetal/

İŞÇİLERİN TALEPLERİ NELER?

Sözleşme süresi 2 yıl olsun.
İşe giriş ücreti asgari ücretin yüzde 15 üzerinde olsun.
Ücretlere öncelikle yüzde 10 zam yapılsın, ardından da saat ücretlerine 3,80 TL eklensin. (İlk 6 ay için önerilen bu rakam ortalama yüzde 34,2 artışa denk geliyor.) 2. altı aylık dönemde enflasyon+4 puan, 3. altı aylık dönemde enflasyon + 5 puan, 4. altı aylık dönemde ise enflasyon+4 puan zam verilsin.
Sosyal haklarda ortalama yüzde 55 oranında artış, ikinci yıl için ise enflasyon artı 5 puan artış yapılsın.
Haftalık 45 saat olan çalışma süresinin ücretler düşürülmeden 37,5 saate çekilsin.
Geçici süreli işçi çalıştırılması engellensin.
Fazla çalışma ücretleri yüzde 150, bayram ve genel tatillerde ise yüzde 200 olsun.
Yüzde 15’i aşan gelir vergisi ödemeleri patron tarafından üstlenilsin.
İşçilere işyerine düzenli şekilde gelmeleri halinde 15 saatlik ücret tutarında devam primi verilsin.