Meslek liselerinin patronların hizmetine verilmesi yargıya taşındı

Eğitim İş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile yaptığı protokolü hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşıdı.

Meslek liselerinin patronların hizmetine verilmesi yargıya taşındı

Patronların çatı örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 81 ildeki meslek liseleri TOBB’a devredilmiş ve müfredata özel sektörün talepleri doğrultusunda şekil verilmesi kararlaştırılmıştı.

Eğitim-İş tarafından yapılan açıklamada “Denizli’de meslek lisesinin özel okula dönüştürülmesi, Gaziantep’te meslek liselerinin organize sanayi sitelerine devri gibi uygulamaların bir yenisi de “Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar birliği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” ile kendisini göstermiştir. 81 ilimizde 81 okulu kapsayan projeye ilişkin protokolde, TOBB ya da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile işbirliği değil adeta okullarımızın bu kurumlara devri yer almaktadır” ifadeleri yer aldı.

KAMUYA AİT OKULLAR DEVREDİLİYOR

Eğitim-İş tarafından yapılan açıklamada MEB’in meslek liselerini özelleştirdiği vurgulanarak “Protokole göre bu okullara yapılacak öğretmen atamalarından da, yönetici görevlendirmelerinden de, hatta müfredattan da Bakanlık elini çekmekte sadece imza makamı (tasdik makamı) olarak yer almakta tüm inisiyatif protokol yapılan kurumlara verilmektedir” denildi.

Açıklamanın devamında “Son dönemde gerici vakıf, dernek ve Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle eğitimi devreder nitelikte protokoller imzalayan MEB, şimdi de kamuya ait okulları devretmektedir” ifadeleri yer aldı.

Eğitim öğretim faaliyetlerinin devlet eliyle yapılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada yapılan protokollerin iptal edilmesi gerektiği halde yeni protokollerin yapılmaya devam edildiğinin altı çizildi.

Sendika, protokolün iptali istemiyle konuyu yargıya taşıdı.