İşsizlikte rekora koşuyoruz

İşsizlik her geçen gün artarken, emekçiler temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

İşsizlikte rekora koşuyoruz

İşsizlik her geçen gün artarken, emekçiler temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. TÜİK’in açıkladığı verilere göre işsizlik geçen yıla göre ciddi artış gösterirken, genç işsiz oranında ülkemiz rekora koşuyor. Gerçek verilerin ise TÜİK verilerinin çok daha üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Genç nüfusta işsizlik yüzde 23,2 oldu

TÜİK’in verilerine göre Türkiye genelinde işsizlik, 2019 yılı Nisan ayına itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 116 bin kişi artarak, 4 milyon 202 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 3,4 puanlık artış ile %13 seviyesine yükseldi. Aynı dönemlerde, tarım dışı işsizlik oranı 3,6 puanlık artış ile %15 seviyelerine geldi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 6,3 puanlık artış ile %23,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 3,5 puanlık artış ile %13,3 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı giderek düşüyor

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 810 bin kişi azalarak 28 milyon 199 bin kişi, istihdam oranı ise 1,9 puanlık azalış ile %46,0 oldu.
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 329 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 481 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %17,6’sı tarım, %19,7’si sanayi, %5,7’si inşaat, %56,9’u ise hizmet sektöründe yer alıyor. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,7 puan, inşaat sektörünün payı 1,7 puan azaldı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 52,9 ile yarı yarıya

İşgücü rakamarı 2019 yılı Nisan döneminde, nüfus artışına rağmen bir önceki yılın aynı dönemine göre yalnızca 306 bin kişi artarak 32 milyon 401 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %52,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,6 puanlık azalış ile %71,8, kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla %34,5 olarak gerçekleşti.

Şekil 1- Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, Nisan 2018, Nisan 2019 – Kaynak TÜİK

Kayıt dışı çalıştırılanların oranı yüzde 34,2

Nisan 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalıştırılanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan artarak %34,2 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artarak %23,1 oldu.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %45,8, işsizlik oranı %13,8 oldu
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 74 bin kişi azalarak 28 milyon 40 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,2 puan azalarak %45,8 oldu.
Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 7 bin kişi artarak 4 milyon 487 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan artarak %13,8 oldu.

Şekil 2 – Kaynak TÜİK

 

Şekil 3 – Kaynak TÜİK

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0,2 puan azalarak %53,1 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 84 bin, inşaat sektöründe 32 bin, hizmet sektöründe 30 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 71 bin kişi arttı.

Şekil 4 – Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, Nisan 2018 – Nisan 2019 – Kaynak TÜİK

 

Sosyalist Cumhuriyet gazetesi 129. sayısında yayınlanmıştır.