Medipol için yasa tanımayan yağma: 10 yıl sınırına rağmen 29 yıllık kiralama nasıl yapıldı?

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TCDD Ankara Gar Yerleşkesi’nin Medipol Üniversitesi'ne peşkeşiyle ilgili yapıldığı belirtilen usulsüzlüğe dikkat çekti.

Medipol için yasa tanımayan yağma: 10 yıl sınırına rağmen 29 yıllık kiralama nasıl yapıldı?

TCDD Ankara Gar yerleşkesinin bir bölümünün Medipol’e verilmesi üzerine Medipol’ün “Milli emlak rayiç bedeli üzerinden 29 yıllığına kiraladık” açıklamasına ilişkin Mimarlar Odası Ankara Şubesinden kritik bir yanıt geldi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, TCDD Ankara Gar yerleşkesinin bir bütün olarak tarihi eser değeri, simge değeri ve Cumhuriyete tanıklık değeri olduğuna dikkat çekerek “Böyle eserlerin rayiç değeri olamaz” dedi.

“BAKANLIKÇA UYGUN GÖRÜLMEDEN VERİLEMEZ”

Şube Başkanı Candan açıklamasında şunları dile getirdi:

“Hazineye ait taşınmazların kiralanmasına ilişkin ilgili mevzuat, (300 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğ) uyarınca ‘2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca kiraya verilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar, kiraya verilmezler’, demektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Garı yerleşkesi içinde Medipol’e kiralanan taşınmazlar için uygun görüş vermiş midir? Bakanlık uygunluk verdiyse Kültür Bakanlığı da Medipol’e kiralama sürecinden sorumludur. Yine aynı mevzuat kira ihalelerini konu almaktadır. Maliye Hazinesi bu taşınmazlar için kiralama ihalesine çıkmış mıdır? Adrese teslim kiralama mı yapılmıştır?

“PARASAL KARŞILIĞI OLAMAZ”

“TCDD Ankara Gar yerleşkesi bir bütün olarak tarihi eser değeri, simge değeri ve Cumhuriyete tanıklık değeri vardır. Böyle eserlerin rayiç değeri olamaz. Çünkü bu eserlerin eşi benzeri yoktur. Neyle kıyaslayarak rayiç biçtiniz. Hafızaya ve kültürel değere rayiç biçilemez, onun değeri evrenseldir ve kamusaldır, bununda parasal karşılığı yoktur” diyen Candan şöyle devam etti:

“Medipol Üniversitesi ‘Hazineden 29 yıllığına kiraladık’ diye açıklama yaptı Nasıl 29 yıllığına kiralamışlardır? 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu m.64’de “Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz. Turistik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin ve enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin (Ek ibare: 18/4/2001 – 4646/13 md.) ve doğal gaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin on yıldan fazla süre ile kiraya verilmesi mümkündür. Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, önceden Maliye Bakanlığı’ndan izin alınması şarttır. Katma bütçeli idarelerde bu izin, idarelerin bağlı bulundukları bakanlıktan alınır. Özel İdare ve belediyeler için kendi özel kanunları uygulanır. Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, kira bedeli her yıl şartname ve sözleşmesindeki esaslara göre yeniden tespit edilir’ der. 300 sayılı Milli Emlak Tebliği’nde de taşınmazların 10 yıldan uzun süreyle kiraya verilemeyeceği de hüküm altına alınmıştır. Medipol, Maliye Bakanlığı, Kültür Bakanlığı kiralamaya ilişkin tüm sözleşmeleri ve kararları açıklamak zorundadır. Bu işin peşini bırakmayacağız, bize ait olan kültürel mirası alınır satılır kiralanır bir meta olarak göremezsiniz. Sözleşme ortaya çıkınca altından büyük bir hukuksuzluk çıkma ihtimali çok yüksek.”

Candan, Ankara Garı’na sahip çıkmak, Cumhuriyet değerlerinin satılamayacağı kiralanamayacağını göstermek için kurum ve kişileri davalara müdahil olmaya çağırdı.

DEVİR PROTOKOLÜNE KARŞI DAVA

TCDD Ankara Gar Yerleşkesi Maliye Bakanlığı TCDD ile TOKİ arasında taşınmaz devri karşılığında hizmet binaları evi ve sosyal tesislerin yapım protokolü 13.03.2018 tarihinde Maliye Bakanlığı, TOKİ ve TCDD arasında imzalandı. Bu protokole göre TCDD mülkiyetindeki Eti Mahallesinde 78 bin metrekare alan ve içerisinde bulunan taşınmazlar hazine adına tescil edildi. Birleşik Taşımacılık Sendikası ile birlikte bu protokolün iptali için Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Birleşik taşımacılık çalışanları sendikasının birlikte açtığı dava devam ediyor. 6 Temmuz 2018 tarihinde Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından ,devredilen taşınmaz ve alanın özel üniversite olması için plan değişikliği askıya çıkartıldı. Bu plan değişikliğine ilişkin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava devam ediyor.