MEB meslek liselerini patronlara devretti: Müfredatı bile hazırlayacaklar...

MEB'le patronlar arasında imzalanan protokole göre okullarda atölyeler kurulacak, müfredat özel sektörün taleplerine göre şekillenecek.

MEB meslek liselerini patronlara devretti: Müfredatı bile hazırlayacaklar...

Patronlar örgütü TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında 81 ildeki 81 meslek lisesi TOBB’a devredildi.

Protokol kapsamında okullarda öğrencilerin mesleki bilimsel eğitim alma hak ve ihtiyacı bir kenara bırakılarak tamamen sermayenin ihtiyaçlarına göre atölyeler kurulacak, ayrıca yine müfredata da sermayenin talepleri doğrultusunda şekil verilecek.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yapılanın ilk aşamada bir pilot çalışma olduğunu belirterek “Bu pilot projeyle geliştireceğimiz kamu-özel sektör ortak yönetim modelini, daha sonra tüm mesleki eğitim sistemine yaygınlaştıracağız” dedi.

Protokol törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk böyle bir adım atıyor olmanın mutluluğu içinde olduğunu belirtirken “Tabii ki iş dünyasından da beklentilerimiz var. Bu protokol çerçevesinde gereken desteği vermek için taahhüt altına girdiler. Çünkü artık mazeretimiz kalmadı.” dedi.

HERŞEY PATRONLARIN İHTİYACINA GÖRE…

Protokolle birlikte yeni dönemde TOBB, Oda ve Borsalar tarafından okullarda “AR-GE ve Tasarım-Beceri Atölyeleri” kurulacak.

Okul yöneticilerine ve öğretmenlere eğitim verilecek.

İllerde MEB teşkilatı ve TOBB’a bağlı oda/borsalar tarafından Protokol Yürütme Kurulu (PYK) oluşturulacak.

PYK, yerelde sanayinin ve insan kaynağının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, okul yönetimlerini ve müfredatı şekillendirecek çalışmalar yapacak.

Müfredat özel sektörün talepleri doğrultusunda yenilenecek.

Merkezde MEB, TOBB ve TOBB ETÜ’den oluşan Proje Danışma Kurulu (PDK), PYK kararlarının uygulanmasını ve genel koordinasyonu sağlayacak.