Marksist Manifesto'nun 5. sayısı çıktı!

Marksist teorik dergi 'Markist Manifesto'nun 5. sayısı "Kapitalizm, Kriz ve Devrim" başlığıyla çıktı.

Marksist Manifesto'nun 5. sayısı çıktı!

“Kapitalizm, Kriz ve Devrim” başlıklı dosya ile yayına hazırlanan Marksist Manifesto’nun beşinci sayısı çıktı. Dosya yazıları arasında İzzettin Önder’in “Türkiye’nin krizlerle imtihanı” isimli, krizlerin tarihini gözler önüne seren ve kapitalizmin krizli yapısını vurgulayan, beş merhalede Türkiye’nin krizlerini ele alan yazısı yer alıyor.  Irmak Ildır’ın “Zorunluluk ve olanak ekseninde kriz-devrim ilişkisi” başlıklı yazısı, kapitalizmin krizlerle devinen doğal yapısını ve bunun yasalarını vurguluyor, bu yapının “nihai son”u getirebilmede zorunlu olması ile bu sonu getirebilmek için devrimci siyasal müdahalenin zorunluluklarını ve devrimci teorinin etkisini tartışıyor. Hakan Yurdakan’ın kaleme aldığı “Kurtuluş zorunlu, kuruluş mümkün” başlıklı, sınıflı toplumlar tarihinde içinden geçtiğimiz kapitalist üretim ilişkilerini gündeme alıyor ve kapitalizmin neden kriz ürettiği sorusunun cevabına yer veriyor, bu sistemin tersine sosyalist deneyimin bir örneği olarak SSCB’nin uyguladığı planlı ekonominin başarılarına değiniyor.

Marksist Manifesto’nun sabit bölümlerinden “Portreler”de Ekim İsmi, “Atılım’ın mimarı” olarak adlandırdığı yazısında bir bütün olarak Türkiye komünist hareketinin ve özel olarak TKP’nin tarihindeki en önemli isimlerden biri olan İsmail Bilen’i tanıtıyor. “Okuma Notları” bölümünde ise Afitap Kuzgun, Orhan Kemal’in Grev isimli öykü kitabını tanıtıyor.

Dergide yer alan son belge ise Türkiye Komünist Hareketi’nin 15 Eylül 2019 tarihli konferansında karar altına alınan siyasi rapor. Belge, hem Türkiye’de hem bölgede, hem de dünyada önemli gelişmelerin yaşandığı içinden geçtiğimiz kesite ışık tutuyor, siyasal görevlere işaret ediyor.

Marksist Manifesto'nun 5. sayısı çıktı!