Manifesto TV | Yeni kanun tasarısı ve talana açılan Boğaziçi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı 28 maddelik kanun tasarısı ile İstanbul Boğazı'nda planlama, izin ve denetim yetkilerinin Cumhurbaşkanlığı atamasıyla belirlenecek yeni kurullara devredilecek.

Manifesto TV | Yeni kanun tasarısı ve talana açılan Boğaziçi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı 28 maddelik kanun tasarısını TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Akif Burak Atlar, Manifesto TV için değerlendirdi.

Röportajı izlemek için;