Liselerde Yeni Bir Cumhuriyet mücadelesi yükseliyor

Sosyalist Liseliler dergisinin 18. sayısı çıktı!

Liselerde Yeni Bir Cumhuriyet mücadelesi yükseliyor

Liselerde eşitlik, özgürlük ve sosyalizm mücadelesini ilmek ilmek ören ve yükselten Sosyalist Liseliler dergisinin 18.sayısı çıktı. “Yeni Bir Cumhuriyet İçin Liseliler Mücadeleye!” kapağıyla yayımlanan Sosyalist Liseliler dergisi alanlarda ve sınıflarda ülkenin geleceğiyle, liseli gençlikle buluşuyor.

Derginin ‘Memleket’ bölümünde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) misyonu, 1923’te kurulan cumhuriyetin hâlâ var olup, olmadığı, ülkemizde 1923 Cumhuriyeti’nin değerlerinin yitirilmesinin, yoksulluğun şu an yaşadığımız düzen olan kapitalizmden kaynaklı mı; yoksa sadece onun bir aktörü olan AKP’den dolayı mı olduğu irdeleniyor.

Eğitim bölümünde liseleri AKP’nin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) aracılığıyla piyasacı ve gerici dönüşüme nasıl tabi tuttuğu, imam hatiplerin tercih edilmediği dolayısıyla anadolu liselerinde kontenjan çokluğundan dolayı öğrencilerin nasıl ‘sınıflara tıkıştırıldığı’ ve niteliksiz bir eğitim aldığı gayet açık bir şekilde ele alınıyor.

‘Kızıl-Kara’ bölümünde iki farklı toplumsal sistem olan kapitalizm ve sosyalizmde öğrencilerin nasıl, hangi şartlar altında ve bu toplumsal düzenlerde eğitimin misyonunun ne olduğu açıklanıyor.

‘Tarihten İzler’ isimli bölümde ise ‘25 Kasım 1960: Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü’ başlıklı yazıda 25 Kasım gününün kadınların mücadelesindeki tarihçesini ve kadın sorununun nasıl çözüleceğini ele alıyor.

‘Sorularla Sosyalizm’ bölümünde, “Sosyalizm’ de yabancılaşma devam eder mi?” ve “Sovyetlerde meslekler nasıl dağıtılıyordu?” soruları yanıtlanıyor.

‘Söyleşi’ kısmında Sosyalist Liseliler’in liseli bir sıra arkadaşıyla okullardaki sorunlar hakkında yaptığı röportaj yer alıyor.

‘Kültür-Sanat’ bölümünde Sosyalist Liseliler bu ay Maksim Gorki’nin hayatı, sanatı ve fikirleri irdelerken, Bertolt Brecht’e ait iki şiir yer alıyor.

‘Spor’ bölümünde Sosyalist Liseliler, kasım ayında sporun piyasalaşmasını irdeliyor, inceliyor.

‘Teknoloji ve Bilim’ kısmında bugün içerisinde yaşadığımız kapitalizmin, sermaye düzeninin teknoloji ve bilimin önünde nasıl bir engel teşkil ettiği açıklanıyor.

Sosyalist Liselilerin meslek liselilere atfettiği ‘Genç İşçi’ bölümündeyse “Nedir Bu Meslek Liseleri” başlıklı yazı yer alıyor.

Sosyalist Liseliler dergisinin ‘Sizden Gelenler’ bölümünde, Ekim Devriminin önemli öncülerinden Sverdlov’u onun devrimci yaşamını mücadelesine ve dergisine kazıyor.

‘Anlatıyoruz’ bölümündeyse Sosyalist Liseliler, Sovyetler Birliği’nde yani Sosyalizmde yaşamı, Sovyet insanını onun toplumsal yaşamdaki yerini, haklarını ve imkanlarını anlatıyor.

Son olarak derginin arka kapağında Ekim Devrimi’nin öncüleri Lenin ve Sverdlov’un birlikte olduğu, Sverdlov’un “Yaşamı kitapla sınıyorum; kitabı da yaşamla. Bu benim eğitimim.” sözünün olduğu posteri yer alıyor.

https://twitter.com/SosyalistLise/status/1191780145637531650