'KYK borcu' haberlerine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından KYK borcu nedeniyle 3.9 milyon kişinin banka hesaplarına bloke konulduğu haberlerine ilişkin açıklama yapıldı.

'KYK borcu' haberlerine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada “Vergi daireleri öğrencilerin hesabına çöktü: 3,9 milyon kişinin banka hesabı bloke oldu” başlıklı haberin yanlış ve yanıltıcı bilgi içerdiği ileri sürüldü.

Açıklamada ”Vergi daireleri süresinde ödenmeyen kamu alacaklarının tahsili ile görevli kuruluştur. Takip işlemleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna dayanılarak hukuk kurallarına uygun sürdürülmektedir.” denilerek ilgilisine haber verilmeden doğrudan icra işlemlerinin başlatılamayacağı belirtildi.

Başkanlığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

”4/10/2019 tarihinde bir gazetede yer alan “Vergi daireleri öğrencilerin hesaplarına çöktü:3,9 milyon kişinin banka hesabı bloke oldu” başlıklı haber, herhangi bir somut olaya dayanmamakta, yanlış ve yanıltıcı bilgi içermektedir.

Vergi daireleri süresinde ödenmeyen kamu alacaklarının tahsili ile görevli kuruluştur. Takip işlemleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna dayanılarak hukuk kurallarına uygun sürdürülmektedir.

İlgilisine haber verilmeden doğrudan icra işlemleri başlatılmaz haber verme işlemi ise borcun ödenmesi gereğini belirten ödeme emri adlı bir belgenin tebliği ile yapılır.

Bu nedenle haberde belirtildiği gibi borçlusunun haberi olmadan 3.9 milyon kişinin banka hesaplarına haciz uygulandığı iddiası tamamen gerçek dışıdır.

Yine haberde, vergi dairelerinin öğrencilerin banka hesaplarına çöktüğünden bahsedilmektedir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, öğrenim kredisi borçları öğrenciler okulu bitirmeden takip edilen bir alacak değildir. Öğrenim tamamlandıktan belli bir süre sonra kredi borçları ödenmemiş ise vergi dairelerine bildirilir ve bu bildirim sonrası takip işlemleri başlar.

Dolayısıyla öğrencilerin haberde geçen tabirle, banka hesaplarına herhangi bir çökme söz konusu değildir.
Herhangi bir somut olaya dayanmayan, geniş toplum kesimlerini ilgilendiren bu tip borçların takibinde her zaman mükellef hukuku gözetilerek işlem yapan idareyi yıpratmaya yönelik yanıltıcı ve kışkırtıcı içerikte olan haber ile ilgili olarak hukuki yollara başvurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”