Kuşdili'nde otopark projesine mahkeme 'dur' dedi

TMMOB Mimarlar Odası'nın itirazını değerlendiren 12. İdare Mahkemesi, Kuşdili Çayırı’ndaki otopark projesine onay vermedi.

Kuşdili'nde otopark projesine mahkeme 'dur' dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sit alanı olan Kuşdili Çayırı’nı otopark yapmaya karar vermişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayladığı Kuşdili Çayırı’nın zemin altını katlı otoparka çeviren plan değişikliğinde; onama sınırı içindeki park ve dinlenme alanında, çocuk oyun alanı, açık spor alanı, rekreasyon alanı, sergi alanı, botanik bahçesi ve süs havuzu gibi kullanım alanlarının yer alacağı belirtilmişti.

Değişiklikte park ve dinlenme alanının yüzde 50’lik kısmında ağaç ve bitki yaşamının sürdürülebileceği ve  minimum 1.50 metrelik toprak derinliği bırakılmak kaydıyla kamuya hizmet edecek nitelikte zemin altı katlı otopark yapılması istenmişti.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, projenin kentsel dokuya zarar vereceğini, bölgenin yeşil alan niteliğinin tamamen ortadan kaldırılacağını gerekçe göstererek söz konusu imar planlarına itiraz etmişti.

Gazete Kadıköy‘den Erhan Demirtaş’ın haberine göre, itirazı değerlendiren 12. İdare Mahkemesi de projenin şehircilik ilkelerine uygun olmadığına hükmetti. Mahkemenin karar notunda şu ifadelere yer verildi:

“Dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporu ile birlikte değerlendirildiğinde; Kuşdili Çayırı’nın özgün yapısının korunması gerektiği, ıslah edilmesi halinde kendini yenileyebileceği ve mezkur alana yapılacak büyük bir otoparkın mezkur mahalde trafikte yoğunluk yaşatacağı göz önüne alındığında 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları’nda şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve teknikleri ile kamu yararına hukuku uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”