'Kaymak tabaka'dan Erdoğan'a 20 maddelik talep listesi...

Sermaye devletinin partisi AKP'nin iktidarında bir dediği iki edilmeyen patronlar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yeni taleplerini iletti.

'Kaymak tabaka'dan Erdoğan'a 20 maddelik talep listesi...

Sermaye devletinin partisi AKP’nin iktidarında bir dediği iki edilmeyen, ülkenin tüm zenginliklerini sömüren patronlar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yeni taleplerini iletti. Erdoğan’ın yedi bakanla birlikte katıldığı Türkiye Ekonomi Şurası toplantısında, patronların 20 ayrı talepte bulunduğu bulunduğu öğrenildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) organizasyonuyla 81 ilden Ankara’ya gelen iş adamlarının dile getirdiği talepler Erdoğan’a iletildi. Türkiye Ekonomi Şurası’nın kapalı bölümünde TOBB Konsey Başkanları ve Türkiye’nin 7 bölgesi adına konuşan temsilciler, yaptıkları sunumlarla “sıkıntı”larını dile getirdi.

AKP’ye yakın Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre; 3,5 saat süren Türkiye Ekonomi Şurası’nda iş dünyasının talepleri şu 20 maddede özetlendi:

1- Banka faizleri çok yüksek, krediye ulaşmada sorun yaşanıyor.

2- Özel sektörün kamudan alacaklarının belirli bir takvim içinde nakden ödeme planına bağlanması, nakden ödenemeyen kısım için devlet tahvili, alacak temliki, kredi garantisi sağlanması

3- Birikmiş KDV alacakları için alacak tutarı kadar orta vadeli devlet tahvili ile ödeme yapılması

4- Geçici vergi uygulamasının kaldırılması

5- Kamuya taahhüdü devam eden şirketler için fiyat farkı kararnamesinin çıkarılması

6- İlave 100 milyar liralık Hazine destekli kredi kefalet limiti sağlanması

7- Eximbank’ın yeni iş modelleri geliştirebilen, sermayesi güçlü, firmalarımızı kur risklerine karşı koruyacak enstrümanları etkin bir şekilde kullanabilen yeniden yapılanmaya tabi tutulması

8- Teminat mektubu komisyon ve masraflarının %1 ile sınırlandırılması

9- 2019’un ilk 6 aylık dönemi için SGK prim ödemelerinin bir yıl ertelenmesi

10- Yerli makine ve teçhizat yatırımlarında hem krediyle, hem de leasingle alımlarda %50 faiz desteği sağlanması

11- Sanayinin ve ticaretin kullandığı doğalgaz ve elektrikte uygulanan %18 tutarındaki KDV’nin %1’e indirilmesi

12- Yatırım teşvik sisteminin ilçe bazlı revize edilmesi

13- Ticari uyuşmazlıklarda Oda-Borsa üyesi tacir ve sanayicilerin arabulucu olabilmesinin sağlanması

14- Yatırım teşviklerinin revize edilmesi. İlçe bazında teşvik istendi.

15- Tarım ve hayvancılık sektöründe girdi maliyetlerinde artış çok yüksek…

16- Marinaların kira bedellerinin emlak vergisi değeri yerine marinanın sahip olduğu bağlama kapasitesi baz alınarak belirlenmesi

17- Tarım ve ticarette kullanılan elektrikten alınan yüzde 2 TRT payının kaldırılması

18- Kamu yapım ihaleleri, DMO ve İller Bankası uygulamaları başta olmak üzere tüm kesimlerde yerli malı kullanımının özendirilmesi

19- Kamu kurumlarının özel sektör ile haksız rekabete girmesi

20- Tarımsal sanayi ve hayvan çiftliklerinin kullandığı elektriğin sanayi tarifesine alınması