'İTÜ sermayeye kapısını kapatmalıdır'

"Bizler Harun Karadenizlerin üniversitesinden sesleniyoruz.İTÜ, öğrenciler üzerinden dönen bu yağma düzenine boyun eğmeyecek ve gerekli yanıtı verecek."

'İTÜ sermayeye kapısını kapatmalıdır'

2019-2020 eğitim ve öğretim yılına yemekhane zamlarıyla başlanan İTÜ’de, yemekhane ve işletme ihaleleri de özel işletmelere verilince İTÜ’lü öğrenciler fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalmışlardı. Yemekhane ve yurt sorunlarıyla beraber bir de şirketlerin kar hırsına mahkum edilen öğrenciler boykot kararı almışlardı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Gençliği, “İTÜ sermayeye kapısını kapatmalı! Şirketler dışarı!” başlıklı bir açıklama yayınladı.,

“Bizler Harun Karadenizlerin üniversitesinden sesleniyoruz” denilen açıklamada, “Üniversiteye ve gençliğe yapılan saldırılara sessiz kalmayacağız. Üniversiteler kârınıza kâr katacağınız özel şirketleriniz değildir. Üniversiteler özel şirketlerle dolup taşan AVM’ler hiç değildir. Eğitimin piyasalaşmasının geldiği nokta ortadadır.” ifadelerine yer verildi.

TKH Gençliği’nden yapılan açıklama şöyle:

İTÜ sermayeye kapısını kapatmalı! Şirketler dışarı!

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte bir dizi üniversite yemekhane zamlarıyla açılmıştı. Açılan bu süreç bugün İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki özel işletmelerin zamlarıyla devam ediyor.

Üniversitelerdeki yemekhane ve işletme ihalelerinin yandaş şirketleri nasıl zengin ettiğini biz İTÜ öğrencileri çok iyi biliyoruz.

Eğitimin ve eğitim alanlarının piyasalaşması, memleket gündemlerinden bağımsız değildir. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz, AKP’nin gençliğe yönelik politikaları, kapitalist sistemin yarattığı kâr hırsı, doğrudan gençliği etkilemekte ve sorunların temelini oluşturmaktadır.

Enflasyonun arttığı, genç işsizliğin yüzde 27 olduğu, insanların ekonomik bunalım yüzünden intihar ettiği, gençliğin okurken çalışmak zorunda kaldığı, geleceksizliğin hüküm sürdüğü bu tablonun sorumlusunun sermaye sınıfı ve temsilcileri olduğu görülmek zorundadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki özel işletme zamları, sermayenin politikaları sonucunda oluşan ekonomik krizin faturasıdır. Bu fatura yıllardır emekçi sınıfa ve çocuklarına kesilmektedir.

Üniversite Rektörlüğü ise bu durumun önünü açmaktadır. Kapatılan Vadi Yemekhanesi ile birlikte sonu olmayan yemekhane sırası, Ringlerin yetersizliği yüzünden yemekhaneye yetişememe gibi sorunlar öğrencileri kantinlere mahkûm etmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri bu çıkmaza mahkûm değildir. Üniversiteye ve gençliğe yapılan saldırılara sessiz kalmayacağız. Üniversiteler kârınıza kâr katacağınız özel şirketleriniz değildir.

Üniversiteler özel şirketlerle dolup taşan AVM’ler hiç değildir. Eğitimin piyasalaşmasının geldiği nokta ortadadır.

Üniversite bünyesinde bulunan şirketler kapı dışarı edilmeli, çalışan işçilere ise gerekli istihdam sağlanmalıdır. Öğrencilerin kaz gibi yolunmasını meşrulaştıran bütün adımlardan vazgeçilmelidir.

Bizler Harun Karadenizlerin üniversitesinden sesleniyoruz.

İTÜ, öğrenciler üzerinden dönen bu yağma düzenine boyun eğmeyecek ve gerekli yanıtı verecek.

İTÜ TKH Gençliği

08.12.2019″