İstanbul’u büyük bir tehlike bekliyor

18 milyon İstanbullunun yaşadığı konutlar güven vermekten uzaktır; pek çok konutun olası bir depreme dayanması mümkün değildir. Bunun anlamı açıktır. Milyonlarca İstanbullunun can güvenliği tehlikededir”

İstanbul’u büyük bir tehlike bekliyor

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi, kentte dün Silivri açıkları merkezli olarak meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.

İMO İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, daha önce yapılan deprem uyarılarının dün yaşanan sarsıntıyla doğrulandığına dikkat çekilirken “Karşı karşıya kaldığımız deprem iletişimden ulaşıma, deprem toplanma alanlarından afet sonrası organizasyona kadar İstanbul’un depreme hazırlıklı olmadığını gösterdi” denildi.

20 YILDA DEĞİŞMEYENLER

Açıklamada 1999 depreminde de iletişim altyapısının çöktüğünü, haberleşmenin imkânsız hale geldiğini hatırlatan Suna, “20 sene sonra aynı durumla karşı karşıya kaldık. 1999 depremlerinde ulaşım yolları ve deprem toplanma alanlarının yetersizliği, kurtarma çalışmalarını sekteye uğratmıştı. 20 sene sonra manzaranın değişmediğine tanık olduk. 1999 depremlerinde İstanbul yapı stoku güvenli olmaktan uzaktı. 20 sene geçmesine rağmen yapı stokunda kayda değer bir iyileşme sağlanmadı. 1999’da depreminde halk arasında panik, kamu kurumlarında yetersizlik dikkat çekiciydi. 20 sene sonra bu konuda mesafe alınmadığı açığa çıktı” dedi.

“KONUTLAR GÜVEN VERİCİ DEĞİL”

1999 depremlerinden bu yana her fırsatta uyarıları dile getirdiklerini ifade eden Suna, “İstanbul’u büyük bir tehlike beklemektedir ve bugünkü deprem büyük tehlikenin ayak sesleridir. İstanbul’un yapı stoku güvenli olmaktan uzaktır. 20 yıl içerisinde kamu kurumlarına ait bir kısım binanın, köprülerin vb. güçlendirilmesi tamamlanmıştır. Ancak 18 milyon İstanbullunun yaşadığı konutlar güven vermekten uzaktır; pek çok konutun olası bir depreme dayanması mümkün değildir. Bunun anlamı açıktır. Milyonlarca İstanbullunun can güvenliği tehlikededir” uyarısında bulundu.

“YEREL YÖNETİM ANLAYIŞININ SONUCU”

20 yılda deprem toplanma alanlarının yapılaşmaya açıldığını; ulaşım güzergahlarına otoparklar yapıldığını, kentsel dönüşüm projelerinin rant değeri yüksek bölgelerde uygulandığını vurgulayan Suna, “Yerel yönetim anlayışının İstanbul’u getirdiği nokta bugün bütün çıplaklığı ile ortaya çıkmıştır. İstanbul’un depreme hazır olup olmadığına dair sorular ortadan kalkmış, olumsuz durum sabitlenmiştir. Açıkçası İstanbul’un ve diğer kentlerimizin deprem güvenliği sağlanması ulusal sorun boyutuna ulaşmıştır. Türkiye kamu kaynaklarını ve olanaklarını güvenli yapılaşmanın sağlanması doğrultusunda seferber etmelidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversitelerle, meslek odalarıyla işbirliği halinde, kaybedecek tek bir gün kalmadığı bilinciyle bir an önce çalışmalara başlamalı; sadece kenti depreme hazırlamakla kalmamalı, 20 yıldır tahrip olan kentin yaralarını sarmak için adımlarını hızlandırmalıdır. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi hemşerilerimizin hizmetinde olacaktır; mesleki bilgi birikimini kentin yararı için kullanmaktan imtina etmeyecektir” dedi.