Yandaştan 'işsizlik' itirafı: Gerçek oran resmi rakamların çok ötesinde

Türkiye gazetesi yazarı, gerçek işsizlik oranının TÜİK'in açıkladığı rakamların çok ötesinde olduğunu kabul etti, 'radikal tedbir' çağrısı yaptı.

Yandaştan'işsizlik' itirafı: Gerçek oran resmi rakamların çok ötesinde

Resmi rakamlara göre yüzde 14’leri bulan işsizlik rakamları, yandaş medyanın ekonomi yazarlarını endişeye sevk etti.

AKP’ye yakın Türkiye gazetesinin yazarı İsa Karakaş, işsizlik oranının yüzde 14.3’e kadar tırmandığını belirtirken bu rakama iş aramayanların dahil edilmediği de hesaba katıldığında gerçek oranın çok daha fazla olduğuna dikkat çekti.

Gelecek yıl Hükümet’i bekleyen en önemli sorunun işsizlik olacağını söyleyen Karakaş, iktidarı “radikal tedbirler” almaya çağırdı. Yandaş yazarın bu kapsamda öncelikli önerisi ise teşvik sisteminin değiştirilmesi üzerine oldu.

“2020 yılı işsizlikle mücadele ve istihdam yılı ilan edilsin!” başlıklı sözkonusu yazıdan bazı bölümler şöyle:

“15 Kasım 2019 günü açıklanan en son işsizlik oranı %14,3’e kadar tırmandı. Bu rakam gerçekten çok yüksek. Üstelik bu rakama çeşitli nedenlerle iş aramayanlar, iş bulma ümidini yitirmesi nedeniyle iş aramayanlar ile diğer kişilerin dâhil edilmediği göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’de işsizliğin resmî rakamların çok ötesinde olduğu ortaya konmaktadır.

TÜİK’in en son yayınlanmış olduğu verilerde; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,9 puanlık artış ile %14,0 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3,5 puanlık artış ile %16,7 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 6,6 puanlık artış ile %27,4 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,9 puanlık artış ile %14,3 olarak gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Bu rakamlar işsizliğin hâlen ürkütücü boyutlarda olduğunu alenen ortaya koymaktadır.

2020 yılında radikal tedbirler alınsın!

2020 yılında hükûmeti bekleyen en önemli sorunlardan biri de istihdamın artırılarak işsizliğin azaltılmasıdır. Zira son yıllarda bir türlü tek rakamların altına düşmeyen işsizlik rakamları göz önünde bulundurulduğunda bu sorunun çözümü için mutlaka uzun vadeli radikal tedbirlerin alınmasının kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda öncelikle ülkemizde işsizliğin derin ve kapsamlı bir analizinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca hâlen uygulanmakta olan çok sayıda kanunla düzenlenen teşviklerin etki analizinin yapılarak yeniden gözden geçirilmesi, mevcut teşvik karmaşası yerine bütünleşik, sade, anlaşılır bir teşvik sisteminin yürürlüğe konması gerekmektedir.
Diğer yandan istihdam üzerindeki bürokrasi, kırtasiyecilik ve teferruatın da azaltılmasının da son derece önemli olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda işsizliğin azaltılması ve istihdamın azaltılması için şimdiden 2020 yılının istihdam yılı ilan edilmesi başta işsiz gençlerimiz olmak üzere ülkemiz için hayırlara vesile olacaktır…”