İSİG Meclisi forumu yapıldı: İş cinayetlerine dur demek örgütlülükle mümkün

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Meclisi, 2018 yılındaki iş cinayetleri üzerine Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde forum gerçekleştirdi. Forumda İYİ-SEN üyesi işçiler ve Sınıf Tavrı temsilcileri de konuştu.

İSİG Meclisi forumu yapıldı: İş cinayetlerine dur demek örgütlülükle mümkün

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Meclisi Forumu, 2018 iş cinayetleri raporu üzerine Murat Çakır’ın sunumu ile başladı.

2018 iş cinayetleri raporuna göre iş cinayetlerinin sektörlere göre tarım, inşaat ve taşımacılık sektöründe yoğunlaşıyor. Bu iş cinayetlerinin nedeni trafik kazası (İşçi Servis Kazaları), ezilme ve yüksekten düşme olarak sıralandı.

Murat Çakır sunumunda, yaşanan ölümlerde kadınların sayısının az olduğunu tespit ettiklerini, ancak ev emekçilerinin kayıt dışı olması nedeniyle belirlenmesi oldukça zor olduğunu belirtti.

2018 iş cinayetleri raporuna göre 110 mülteci/göçmen işçinin  yaşamını yitirdiği ve İstanbul’da ise iş cinayetlerinde ölen sendikalı işçilerin sayısı sadece 1 olduğuna dikkat çekilirken, örgütsüzlüğün bu açıdan çok ciddi bir sorun olarak öne çıktığının altı çizildi.

Rapor değerlendirmesinden sonra Forum kısmına geçildi. İSİG Meclisi’nin gerçekleştirdiği foruma pek çok sendika ve siyasi çevre katılırken, İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası üyesi işçiler, sendika yetkilileri ve Sınıf Tavrı temsilcisi de forumda söz aldı.

Forum kısmında öne çıkanlar ise şöyle:

  • İnşaat sektöründe çalışma sahasında dinlenme alanlarının sağlıksız olması ve fazla çalışma işçilerin ölümlerinin zemini hazırlamakta.
  • İşçi havzalarının yakınlarında yeterli sağlık kuruluşları olmadığı için işçi ölümlerinin artmasına neden olmakta. İnşaatlardaki ölümlerin önemli bir nedeni de taşeronlaştırma ve taşeronların aynı anda farklı işlerin yapılması iş cinayeti riskinin arttırmakta.
  • Enerji sektöründe çalışma ortamı iş cinayetlerine davetiye çıkarmakta. Bir işçinin 3 vardiya üst üste çalışması halinde prim alması öngörülebiliyor. Bu aynı zamanda sektördeki bir sendikanın TİS maddelerinden biri ve pazarlık unsuru.
  • İSG uzmanlarının denetim yapması yeterli değil. Yapılan denetimlerin bir yaptırımının olmaması ciddi bir sorun.
  • Beyaz yakalılar beyin kanaması ya da kalp krizi riski taşıyor.