İBB'nin 2020 bütçesi 25 milyar: Arsa satışları devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı bütçesi hazırlandı.

İBB'nin 2020 bütçesi 25 milyar: Arsa satışları devam edecek

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yeni yönetimi 2020 yılı bütçesini hazırladı. Hazırlanan yeni bütçe kararnamesine göre, 2020 bütçesi 25 milyar 850 milyon TL olarak belirlendi. İBB’nin 2020 gelir tahmini ise kararnamede, 21 milyar 250 milyon TL olarak gösterildi. Bütçe denkliği ile ilgili olarak kararnamede, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 4.600.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.” denildi.

ARSA SATIŞINA 2020’DE DEVAM

İBB’nin 2020 yılı gelirleri ana başlıklarla şu kalemlerden oluşuyor;

Kişi ve kurumlardan alınan paylar 15 milyar 710 milyon TL.

Taşınmaz, bir başka ifade ile arsa, daire, dükkân, ofis gibi yerlerin satışından elde edilecek gelirler 4 milyar 39 milyon TL.

Mal ve hizmet satış gelirleri, kurumlar kârları gelirleri, kira gelirleri toplamı bir milyar 248 milyon TL.

Diğer kalemlerle birlikte gelirlerin toplamı 21 milyar 250 milyon TL olarak hesaplandı.

PERSONEL GİDERLERİ VE FAİZ GİDERLERİ NEREDEYSE EŞİT

İBB’nin 2020 yılı personel giderleri bütçe kararnamesine göre bir milyar 662 milyon 894 bin TL olacak. Mal ve hizmet alım giderleri 7 milyar 341 milyon 825 bin TL. Sermaye giderleri 9 milyar, 874 milyon 330 bin TL. Cari transferler 2 milyar 576 milyon 403 bin TL. Cari transferler içindeki 2 milyar 40 milyon 782 bin TL’lik kısmı hane halkına yapılan transferler oluşturuyor. Faiz giderleri bir milyar 506 milyon 300 bin TL. Yedek ödenek bir milyar 800 milyon TL. Diğer kalemlerle birlikte giderlerin toplamı ise 25 milyar 850 milyon TL.