Haydarpaşa'da parça parça yağma hazırlığı

Koruma Kurulu, Haydarpaşa Garı arazisindeki bazı taşınmazların yıkılmasına karar verdi. Kararla birlikte alanın ticari işletmelere devrinin yolu açıldı.

Haydarpaşa'da parça parça yağma hazırlığı

Kadıköy İbrahimağa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve mülkiyeti TCDD’ye ait olan bazı taşınmazların TCDD 1. Bölge Emlak Servis Müdürlüğü’nün talebi üzerine Haydarpaşa Garı Kültür Bakanlığı’na devredilmesi kabul edildi.

Müdürlüğün talebini değerlendiren 5 Numaralı Koruma Kurulu 240 ada 16 parselde yer alan bazı yapıların ve açık alanların “Gençlik Sanat Etkinlik Alanı” olarak kullanılmasına olur verdi. Koruma Kurulu 41-50-51-82-103 ve 118 numaralı yapıların yıkılmasına, aynı zamanda 38-47 ve 49 numaralı yapıların ise yerinde incelenmesine karar verdi.

Söz konusu alanda yer alan bazı lojmanların ise acilen boşaltılması istendi.

YIKIM KARARI

Gazete Kadıköy‘den Erhan Demirtaş’ın haberine göre, Koruma Kurulu’nun karar yazısında şu ifadelere yer verildi:

“Haydarpaşa Garı ve Çevresi Kentsel Tarihi Sit Alanı sınırları içinde kalan, 240 ada 16 parselde 41-50-51-82-103 ve 118 numaralı yapıların yıkılmasında 2683 sayılı yasa açısından sakınca bulunmadığına, çalışmanın ilgili müze denetiminde yapılmasına, 38-47-49 numaralı yapılara ilişkin kurulumuz üyelerince yerinde inceleme yapılmasına karar verildi.”

2006’DA TESCİLLENMİŞTİ

TCDD mülkiyetine ait 390 bin 699 metrekarelik alandaki eski ve yeni istasyon binaları ile gar lojmanları 5 Numaralı Koruma Kurulu’nun 26.04.2006 tarih ve 85 sayılı kararıyla kentsel ve tarihi SİT alanı ilan edilmişti.

‘BAKANLIK’ ADI ALTINDA SERMAYEYE KAYNAK

Haydarpaşa Dayanışması’ndan Tugay Kartal konuyla ilgili açıklama yaptı. Kartal, söz konusu taşınmazların ilerde özel şirketlere devredilebileceğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“TCDD, tasarrufunda bulunan demiryolu trafiğiyle ilgili olmayan alanları işletir, işlettirir veya kiraya verebilir. Ancak 1900’lerin başındaki demiryolu ihtiyaçları ve faaliyeti için tahsis edilmiş alanları, artan ulaşım taleplerini görmezden gelerek başka bir kuruma vermek düşündürücü. Bu karar, demiryolu işletmeciliği için gerekli olan bir alanı Kültür ve Turizm Bakanlığı adı altında kullanılıp kamusal alanın sermayeye kaynak aktarılmasıdır. Bu alana ‘gençlik sanat etkinlik’ fonksiyonu verilirken, Kadıköy kent içi trafiğine getireceği yük düşünülmemiştir. Alan üzerine yapılacak ilave bina ve tesislerin planını görmeden 2006 yılında SİT kararını 6 ayda veren Koruma Kurulu’nun 3 gün içinde aniden karar vermesi de bugüne kadar görülmüş bir şey değildir.”

“GAR FONKSİYONU KALDIRILABİLİR”

Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Esin Köymen ise karara ilişkin “Gar alanı içindeki bazı yapılar için yıkım kararının çıkması ve bu alanlara yeni fonksiyonlar verilmesi parça parça özelleştirme süreci gibi görünüyor” derken şu değerlendirmeleri ekledi:

“Haydarpaşa Garı ve çevresi ile ilgili hazırlanan imar planları ve ulaşım planları arasında tam anlamıyla bir bütünlük kurulmadı. Bu durum alanla ilgili kamuoyunun da detaylı bilgi sahibi olmasını engelliyor. Bu, yetkililerin bilinçli olarak kullandığı bir yöntem. Demiryollarının lojmanlarının boşaltılması da aynı nedenledir. Tüm bu gelişmeler Haydarpaşa garı ve çevresinin özelleştirilerek, gar fonksiyonunun kaldırılabileceğine işaret ediyor”