'Güvenlik soruşturması' maddesi kanun teklifinden çıkarıldı

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen torba yasada yer alan 'Güvenlik Soruşturması'na ilişkin maddeler kanun teklifinden çıkarıldı.

'Güvenlik soruşturması' maddesi kanun teklifinden çıkarıldı

Kamuoyunda tepkiye neden olan “güvenlik soruşturması” ile ilgili kanun teklifinde yer alan maddeler torba yasadan çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulu’nda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde yer alan “İlk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin” maddeler metinden çıkarıldı.

Genel Kurul’da AKP’nin verdiği ve kabul edilen önergeyle memuriyete atanacaklar için güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak şartı getiren madde, teklif metninden çıkartıldı.

Önergenin gerekçesinde, “Maddenin yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatiyle tekliften çıkarılması öngörülmektedir” denildi.

Teklif metninden çıkartılan madde, Devlet Memurları Kanunu’nun devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak şartları düzenleyen maddede değişiklik öngörüyordu.