Gezi'de şiddet kullanan polisler yargılanacak

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Gezi eylemlerine müdahale sırasında, yurttaşa kötü muameleyle suçlanan 16 polisin yargılama talebini reddeden valilik kararını kaldırdı.

Gezi'de şiddet kullanan polisler yargılanacak

İstanbul’da, 2013 yılında Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle ayağından yaralanan Aydın Aydoğan’ın şikayet ettiği 16 polise yargılama izni çıktı.

Aydoğan’ı yaralayan polislerin yargılanmasının önü 6 yıl sonra açıldı. Mahkeme kararında şöyle dendi:

“Olayda, haklarında soruşturma izni istenenlerin üzerlerine atılan fiilin efrada kötü muamelede bulunmak olmasına göre; kamu adına kuvve-i cebriye (zor kullanma) imaline selahiyettar memurların, görevleri sırasında insanları itip kakması, yahut bir vasıtayi mahsusa tayini suretiyle hakaret etmesi, etkili eylemde bulunması gibi hareketleri sui muamele imaline ilişkin olup, bu durumda hazırlık soruşturması yapılmasının 4483 sayılı yasa kapsamı dışında verilen soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın kaldırılmasına, genel hükümlere göre işlem yapılmak üzere dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, kararın bir örneğinin de alakadarlara tebligata çıkarılmak üzere İstanbul Valiliği’ne gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.”